Spleis på beis

Beising av håndløper og skillevegger på egen balkong og luftebalkong er selveierens ansvar. Vi ser at mange ikke har fått beiset den siste tiden. Vi ønsker et enhetlig utseende i sameiet og oppfordrer derfor alle til å ta et lite tak rundt egen leilighet nå og senest innen utløpet av september.

Det tar ikke lange tiden, og siden alle bruker samme beis oppfordrer vi til spleis på beis med naboen! Det er praktisk og kostnadsreduserende. Bruk beis fra Trebitt i farge 676 Tjærebrun.

Hvis rekkverk må byttes ut grunnet manglende vedlikehold, koster materialet 200 kroner pr meter. Dette må selveier bekoste selv. Materiale kan kjøpes av styret.

Utbygging i området

Bystyret har nå godkjent detaljregulering for Petter Møllers vei 8-14. Bystyret godtok det såkalte forslaget 1b, som legger opp til en noe lavere bebyggelse enn hva utbyggeren opprinnelig la opp til.

Om du er interessert i utbyggingen i nærområdet kan du lese dokumentene under saksinnsyn på plan- og bygningsetatens hjemmesider ved å søke på saksnr: 201412329 dok 166, eller ved å trykke på denne lenken: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201412329

Videre kan vi opplyse om at vi har fått beskjed om at det endelig vil skje noe med Petter Møllers vei ved Løren stasjon! Betonmast har planlagt oppstart av arbeidet i slutten av august/starten av september.


Vannavstenging

V

Vannet må stenges av igjen i forbindelse med service.

Tidspunkt for avstenging er fredag 5. juli kl. 12-14.

I denne perioden er det med andre ord ikke anledning å få tappevann fra kran/dusj, og toalettbesøk bør unngås. Vi oppfordrer alle husstander til å tappe av litt drikkevann i forkant.

Vi beklager for ulempene!

Vannlekkasje i garasje og bodområder

Onsdag 26. juni tok regnet skikkelig sats og sørget for at flere av rørene i taket i garasjen gled fra hverandre i skjøter. En del vann har rant ut, men ingen biler er skadet.

Det kom imidlertid også vann i bodområdet i blokk 5, formodentlig presset opp fra grunnen. Dette har gjort at en del boder med innhold nå har ting stående i vann.

Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke sine boder. Eventuelle skader på gjenstander må meldes egen innboforsikring.

Vi har på sameiets vegne opprettet forsikringssak, og de vil sørge for lufting og tørking av området snarest. De vil naturligvis også reparere rørene i garasjen. Beklager så mye for ulempene!


Vannavstenging

I forbindelse med service må vannet stenges av i en kort periode. Dette vil skje fredag førstkommende, 28. juni 2019, kl 12. Avstengingen vil vare om lag to timer.

I denne perioden vil det ikke være mulig å få tappevann i boligene (vann i vasker og dusj) og toalettbesøk bør unngås. Det kan være lurt å tappe av litt drikkevann forut for avstengingen.

Vi beklager for ulempene dette medfører.

Fjernvarme

Som kjent har INVA over en tid arbeidet med innregulering av fjernvarmeanlegget i alle boliger. De undersøker samtidig det sentrale anlegget i sameiet og gjør utbedringer der fortløpende. Informasjon om jobben de gjør finner du her: http://www.lorenparken.no/oppstart-av-arbeid-pa-varmtvann-fjernvarmeanlegg/

I forbindelse med disse arbeidene, har vi fått enkelte tilbakemeldinger om at noen opplever dårligere varme enn før innreguleringen. INVA har svart følgende på dette:

Årsaken til mangel på varme at det er sommer ute og ca 20 °C.

Automatikksystemet til fjernvarmeleverandør er stilt inn på en fyringskurve (80-20), som fører til at varmen slås av ved høy utetemperatur.

Dette er et av punktene Inva har bedt fjernvarmeleverandør om å justere, slik at beboerne får varme gjennom hele året.

Når Fortum har utført denne endringen vil dere få varme også om sommeren.

Praktisk informasjon om ny tv/internettavtale

Som varslet her http://www.lorenparken.no/revidert-avtale-med-altibox-viken-fiber/ vil ny avtale for tv/internett tre i kraft 1.6.2019. Som før faktureres dette sammen med felleskostnadene og prisen er lik. Ny dekoder må ikke kobles til før 1.6. Denne får du tilsendt pr post.

  • Du kan nå velge mellom tre ulike oppsett av standardpakken; tv og internett, kun tv, eller kun internett. Les mer om innhold og tilleggstjenester i dette dokumentet :
  • English version of the new content can be found here:

Mer informasjon om Viken Fiber finner du her: http://www.vikenfiber.no.


Skulle du ha ønske om individuelle tilleggstjenester, kontakter du Viken Fiber kundeservice direkte. Disse tjenestene vil faktureres direkte til deg fra Viken Fiber.
Har du spørsmål, eller om du skulle ha behov for bistand med tjenestene, kontakt Viken Fiber kundeservice direkte.


Internetthastigheten kan måles ved å gå inn på følgende tjeneste: http://speedometer.altibox.no. Vi minner om at ved bruk av trådløse tjenester (Wi-Fi), kan hastigheten variere basert på tilkoblet utstyr og plassering.


Viken Fiber kundeservice kontaktinformasjon (åpent alle dager, hele døgnet*):

* Fra kl. 20.00-08.00 på hverdager, og lørdag/søndag, er det kun åpent for feilmelding og teknisk support.

Garasjevask

Garasjen skal spyles fredag 24. mai og mandag 27. mai.

På fredag 24.mai må alle biler som har parkeringsplass innerst i garasjen, plass 251 til og med plass 156, ut av garasjen.

På mandag 27.mai må alle biler som har parkeringplass ytterst i garasjen, plass 155 til og med plass 1, ut av garasjen.

Det er viktig at alle retter seg etter dette, og fjerner bilen sin i det angitte tidsrommet for din garasjeplass. Gjenstander hensatt i garasjen må fjernes og vil ikke bli erstattet dersom de blir påført skade ved spyling.

Spørsmål rettes direkte til styret i Lørenparken parkering: styret@lorenparkenparkering.no

Oppdatert informasjon malerarbeid

Malerne er ferdige med blokk 4 før tiden og vil starte med fasadevask der det skal males i blokk 5 allerede kommende mandag,13. Mai.

Vi ber om at blokk 5 derfor klargjør uteplassen til dette slik vi tidligere har beskrevet her : http://www.lorenparken.no/oppstart-av-malerarbeider/

Oppdatert fremdriftsplan finner du her:

Vi beklager noe kort varsel.