Hvor er styrerommet?

Innenfor søppelrommet i blokk 1(blokken nærmest Lørenveien)

Posted in: Styret