Innbrudd/tyveri

Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeld forholdet til Politiet på vanlig måte. Har du hatt innbrudd i bil eller bod, kan det hende at videoovervåkingsanlegget har registrert mistenkelige hendelser. I så fall, ta snarlig kontakt med styret og angi tidsrom og sted der innbruddet har funnet sted slik at de kan kontrollere om hva som er registrert av kameraer i garasjeanlegget. Eventuelle bevis fra videoovervåkingsanlegget kan kun utleveres til Politiet ved anmeldte forhold. Kostnad ved en slik gjennomgang belastes den enkelte direkte fra driftsentralen.

Anmeldelse til politi kan gjøres på politiets nettside https://www.politiet.no/tjenester/anmelde/

Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til styret via kontaktskjema som du finner her: Kontaktskjema. Gjenstander som er stjålet fra egen bod dekkes av egen innboforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om å lukke inngangsdørene til oppgangene og påse at disse går i lås. Benytt ikke garasjedøren unødvendig. Dersom du oppdager at ukjent står utenfor garasjeinnkjørsel og venter på at bil skal kjøre ned, stopp ved port slik at denne lukker seg slik at ukjent/uvedkommende bil/person ikke slippes inn.

Vi oppfordrer for øvrig alle beboere til å være oppmerksomme og ikke slippe uvedkommende inn i våre fellesområder. Ikke slipp andre inn ved å åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen. Vær oppmerksomme på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn og hør med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er.

Posted in: Bo på Løren