Jeg har mistet varmen i baderomsgulvet og radiatorene

I slike tilfelle er det fint om du tar kontakt med styret, slik at det kan sjekkes om det er noe feil på felles anlegg. Dersom det ikke foreligger feil på felles anlegg, er dette i utgangspunktet  et privat anliggende du selv må ta ansvar for. I noen tilfelle kan det være nødvendig for deg å tilkalle rørlegger.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at temperaturen reguleres av utetemperaturen. Dette innebærer at når utetemperaturen stiger, vil temperaturen på radiatorer og baderomsgulv reguleres etter dette (dvs. at man ikke vil kjenne den intense varmen man tidligere har kjent ved å ta på radiatoren). Det skal likevel være mulig å få god varme i leiligheten til enhver tid.

Det er også lagt ut nyttig informasjon om dette temaet her: http://www.lorenparken.no/teknisk/fjernvarmeradiatorer/

Det ble gjennomført omfattende arbeider på felles anlegg våren 2019 og frem til årsskiftet 2020. Det er gjennomført en fornyet innregulering av anlegget i alle boliger, samt omfattende utbedringer på felles rørstrekk. Arbeidene regnes avsluttet våren 2020.

Du står fritt til å velge rørlegger til å gjøre undersøkelser i din bolig. Sameiet har imidlertid hatt INVA AS til å foreta innreguleringen og utbedringer hos oss, og de har dermed kjennskap til anlegget.

Posted in: Teknisk