Jeg vil leie ut garasjeplassen min

Dette står du fritt til å gjøre og det er ikke nødvendig å gi beskjed til styret i sameiet  eller styret i Lørenparken Parkering AS om dette.

Dette blir et privat leieforhold mellom deg og din leietaker som du selv har ansvar for, og styret holdes derfor utenfor dette.

Posted in: Styret