Leie av garasjeplass?

– Kontakt Selvaag Eiendom eller sett opp oppslag på informasjonstavle

– Garasjen eies ikke av sameiet, men Lørenparken Parkering AS, se egen side: http://www.lorenparken.no/lorenparken-parkering-as

Posted in: Garasje