Nytt dekke på verandaen eller uteområdet?

Har du takterrasse og ønsker du å bytte dekke på denne? Da ønsker vi at du gir beskjed til styret. Det stilles strenge brannkrav til dekket på takterrassene, og dermed er det viktig at styret får beskjed og kan gi deg råd for utføringen og tilfredsstillingen av kravene.

Har du balkong og ønsker du å legge gulv på denne? Det er i orden for styret at du legger et tredekke på balkongen din. Vi minner imidlertid om at du selv må sørge for vedlikehold og ikke legge et så tett dekke at det ikke blir god lufting mot sementunderlaget. Gressmatter og flislegging frarådes, da dette kan resultere i at betongen blir sprø og smuldrer opp. Hvis du likevel ønsker å legge et slikt dekke, les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/teknisk/balkong/

Har du markterrasse og ønsker du å legge gulv på denne? Det er normalt i orden for styret at du legger et tredekke på markterrassen din. Vi anmoder om at du etterstreber at dette blir gjort på en ordentlig måte, at du ikke går utover rammene for din markterrasse og at konstruksjonen du velger ikke påvirker bygningsmassen.

Ønsker du å sette opp levegger på din terrasse er dette noe du må henvende deg til styret om. Oppstilling av levegger eller andre større fastmonterte konstruksjoner krever forutgående godkjenning av styret. Vi viser ellers til vedtektene for regler knyttet til balkonger og terrasser.

 

 

Posted in: Teknisk