Fjernvarme

Oppvarmingen i boligene i sameiet skjer ved bruk av vannbåren fjernvarme. Fjernvarme handler om oppvarming av vann som sirkulerer i et lukket anlegg mellom en varmesentral i garasjen og boligene våre. Det er dessverre kjent at fjernvarme ikke alltid er like effektivt, og at brukere kan oppleve dårligere reguleringsmuligheter enn ved oppvarming med strøm/panelovner.

Enkelte av dere opplever det i vårt sameie. Dette er et problem og vil nok fortsette å være det nettopp fordi en slik løsning har enkelte utfordringer ved seg. Det mest vanlige er at utfordringene oppstår under høsten når det er varierende temperatur ute. Effekten i varmeanlegget styres nemlig av utetemperaturen og når denne er mellom ca. 5 pluss og 5 minusgrader vil man kunne oppleve varierende varme rett og slett fordi det jevnt over ikke er kaldt nok ute.

I 2019 gjennomførte sameiet et større arbeid med anlegget gjennom firmaet INVA. Da ble det bl.a. satt på ekstra ventiler på anlegget i garasjen, og det ble foretatt en omfattende innregulering av anlegget i alle boligene. Dette var viktig slik at alle fikk rett forsyning (vannmengde) til sine radiatorer basert på størrelsen på rommene. Samtidig som dette ble gjort oppdaget INVA at pakninger og ventiler ved enkelte radiatorer hadde tettet seg med smuss og magnetitt som over tid hadde sirkulert rundt i vannet. INVA utferdiget derfor tilbud om utbedring til de aktuelle boligene, som man kunne velge å benytte seg av. Mange valgte å gjøre dette, men langt fra alle.

I samme periode justerte vi også opp vanntemperaturen og skrudde av nattsenkingen på anlegget. Dette gjorde vi fordi noen opplevde at baderomsgulvet og radiatorene kjentes kalde om morgenen etter å ha vært skrudd ned i løpet av natten. Anlegget vårt skrus aldri av, og det betyr at man kan ha på varmen på baderomsgulvet (og ev. radiatorer) året rundt om man ønsker det.

Sameiet gjennomfører årlig service av anlegget, og det føres jevnlig oppsyn med bl.a. pumper og temperatur gjennom vaktmester. Anlegget har nylig hatt service, og nødvendig vedlikehold ble i den forbindelse utført. Vårt anlegg har en god varmesentral, og vannkvaliteten som sirkulerer i dag er god. Dette er også bekreftet av INVA på møte med styret i midten av oktober 2022.

Har du problemer med fjernvarmen, kan det hende at ventiler i din bolig har pakket seg og at dette er årsaken til at du opplever dårlig/ingen varme. Dette er ikke uvanlig etter en del år og du kan kontakte en rørlegger for å utbedre problemet.
Sameiet samarbeider med INVA som kan kontaktes for bistand på e-post: bjerke@inva.no. Merk imidlertid at det også kan hende at den ujevne utetemperaturen gjør at du ikke oppnår jevn varme nå. Har du noe lunk i radiatorer nå, kan det kanskje være lurt å avvente bistand fra rørlegger til det blir kaldere ute og du får stadfestet at det fortsatt er et problem.

Det er også enkelte tiltak du kan forsøke å gjøre selv før du kontakter rørlegger:

 1. Forsøke å skru hovedkranen for fjernvarmen av og på. Hovedkranen er det store røde «hjulet» som befinner seg inne i fordelerskapet ditt (se bilde av fordelerskap for fjernvarmen her: Fjernvarme/radiatorer | Lørenparken boligsameie (lorenparken.no) Dette hjulet er innregulert til rett vannmengde for din bolig, men det kan hjelpe med å «jage» anlegget i gang igjen å vri denne igjen for så å åpne den helt opp igjen.
 2. Et annet tiltak er å montere av termostaten på aktuell radiator for så å undersøke at pinnen i ventilen lar seg dytte inn for så å komme ut igjen. Noen ganger har denne «grodd fast» og dette forhindrer varmejusteringen. Se eksempel på dette her: https://www.youtube.com/watch?v=bnxqKnm_Yrk

For øvrig ligger det en del informasjon om tidligere utbedringer og generell informasjon om kraner/fordelerskap på hjemmesiden under følgende lenker:

Strøm, fjernvarme og strømstøtte

Styret har fulgt kostnadsutviklingen i markedet for strøm og fjernvarme dette året og som de fleste sikkert har fått med seg gjennom mediene har prisene økt kraftig sammenlignet med 2021.

For oss i Lørenparken Boligsameie betyr dette at kostnaden så langt har vært ca. 22% høyere i 2022 sammenlignet med 2021 inkl. full strømstøtte, dette er til og med august. Vi har også observert at kostnaden i perioden mars til august 2022 har vært ca. 38% høyere sammenlignet med 2021, så den har vært stigende under året men har stabilisert seg litt i juli og august.

Det er verdt å merke seg at selve prisøkningen har vært enda høyere, men vi/dere har brukt mindre strøm og varme i 2022 og da har den totale kostnadsøkningen vært lavere. Vi/dere bruker også mindre strøm og varme under vår/sommer sammenlignet med vinteren.

Som kjent økte styret a-kontofaktureringen fra 1. juli 2022 (til faktisk forbruk + 15%), og dette vil kompensere for en del av den nevnte økningen, men ikke alt slik prisbildet er nå. Vi vil derfor gjøre oppmerksom på at det ved avregningen for hele året som blir gjort på våren 2023 vil kunne bli en del negative avvik. Dette bør/kan man planlegge for hvis man ønsker det, ved å sette av penger fremover.

Vi har også mottatt noen spørsmål om hvordan strømstøtten fungerer for sameiet. Enkelt forklart fungerer den på samme måte som for alle andre: vi mottar støtte for hver kWt som forbrukes i sameiet, både for strøm og fjernvarme. Dette reduserer kostnaden sameiet blir fakturert fra strøm- og varmeleverandøren. Selve støtten i kroner og øre er den samme for alle og uavhengig om du har egen eller felles måler, men det noe forskjell på støtten som gis til fjernvarme og strøm.

Ingen endringer i fremdriftsplanen før høstferien

Vi har tidligere varslet at eventuelle endringer i fremdriftsplanen (http://www.lorenparken.no/fremdriftsplan-installasjon-av-nye-sikringsskap-og-sikringer/) vil bli varslet i slutten av uke 37.

Det blir ingen endringer i fremdriftsplanen før høstferien som er i uke 40. Det betyr at det ikke gjøres endringer i oppsatt plan for uke 38 og 39. Eventuelle endringer fra uke 41 vil bli varslet før høstferien. Arbeider pågår ikke i høstferien.

Praktisk info vedrørende nye sikringsskap

Vi har fått enkelte henvendelser med spørsmål om hvor mye plass som trengs for monteringen av de nye skapene, og om fastmonterte løsninger må fjernes.

De nye sikringsskapene er noe større enn dagens sikringsskap. Dagens sikringsskap er ca 71 cm høye og 35 cm brede. Hvor mye de bygger ut fra veggen varierer litt fra leilighet til leilighet, fordi det har kommet an på hvor mye plass det har vært for innbygging tidligere.

De nye sikringsskapene er 78,5 cm høye og 40 cm brede. I tillegg bygger de en del mer ut fra veggen, men det vil (som ved de gamle skapene) variere litt fra leilighet til leilighet alt ettersom hvor mye plass det har vært for innbygging tidligere.

Siden skapet er omtrent 8 cm lengre og 5 cm bredere enn det gamle, vil hullet i veggen måtte bli kappet større enn det er i dag. Det vil kanskje også noen steder bli nødvendig for GK Elektro å etablere festemuligheter i bakkant av skapet, for å få dette festet godt. De som ev. har bygget noe måltilpasset rundt dagens sikringsskap (garderobeløsninger, knagger, hyller etc), må derfor demontere/flytte dette for at det skal bli mulig å installere det nye skapet. Det må være ryddet romslig med plass for å jobbe med monteringen rundt hele skapet. Som tidligere nevnt har GK Elektro uttalt at det må være minst 50 cm arbeidsrom rundt skapene. Dette er ment som en indikasjon på hvor stor plass to mann trenger for å ha romslig med mulighet til å komme godt til for å jobbe (og er ikke en indikasjon på hvor stort skapet blir).

GK Elektro vil hver morgen i tidsrommet 07.30 – 08.00 gå innom leilighetene som står for tur for å gi eventuelle beskjeder og/eller ta i mot nøkler. Strømmen blir tatt fra kl. 08.00.

Når det gjelder nøkkellevering, vil det ikke være mulig å levere nøkler til GK Elektro før på morgenen den aktuelle dagen. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, må nøkkel i forkant være overlevert til noen som kan gi tilgang til GK Elektro den oppsatte dagen. Det mest praktiske her vil antakelig være å samordne seg med en av naboene som er satt opp samme dag og som da tar ansvar for to leiligheter den dagen. Hvem som er satt opp samme dag, finner du i skjemaet. Har du kodelås på døren din, kan denne sendes til styret (husk navn, adresse, telefonnummer) så sørger vi for at det videreformidles til GK Elektro.

Fremdriftsplan installasjon av nye sikringsskap og sikringer

Under finner dere et vedlegg med en detaljert fremdriftsplan for når installasjon av nytt sikringsskap og sikringer blir gjennomført i hver enkelt leilighet. Du må selv gå inn i oversikten og finne tidspunktet for når din leilighet står for tur. Du finner leiligheten din i kolonnen til venstre, og på høyre side vil du finne et X i skjemaet for når din leilighet står for tur. Uke og eksakt dato står i raden øverst på skjemaet. Det vil være mellom 3-6 leiligheter som har et X for installasjon samme dag. Som tidligere nevnt er dette leiligheter som er på samme «stige», vertikalt over hverandre. Fordi din leilighet er én blant flere på samme «stige» som må gjennomføres samme dag, er det ikke anledning til å be om flytte/bytte av oppsatt dag. Strømmen slås av for hele «stigen» samme dag.

Siden du vil være uten strøm den dagen installasjonen foregår i din bolig, er det viktig å planlegge for dette. Strømmen vil være borte fra kl. 08.00 til senest kl.16.00.

Ukene 36-38 i fremdriftsplanen ligger fast, dvs. at det ikke vil bli gjort endringer i planen i disse ukene. Det kan imidlertid bli gjort endringer fra uke 39 basert på erfaringer GK Elektro har gjort seg de første ukene. Det vil bli kommunisert senest i slutten av uke 37 om det blir gjort endringer eller ikke, slik at ev. endringer er kommunisert senest én uke i forveien.

Det er som tidligere nevnt ikke mulig å flytte eller bytte oppsatt dag. Det er derfor viktig at noen er hjemme/bistår med å åpne boligen den dagen installasjonen skal foregå. Det er mulig å levere nøkkel til GK Elektro på morgenen samme dag (f.eks. før man går på jobb), men ikke tidligere. Obs! Om det ikke gis tilgang til boligen din den oppsatte dagen, påvirker dette hele «stigen» som er satt opp samme dag. Da må alle leiligheter på felles «stige» og som har felles strømtilførsel frakobles strøm på nytt, og en slik ulempe medfører ekstra arbeid og kostnader som vil bli fakturert den som ikke har vært hjemme.

Igjen vil vi minne om at GK Elektro trenger romslig med plass rundt sikringsskapet. Det betyr at ev. hyller/skap/kroker/bilder etc som er montert rundt eller forran sikringsskapet må flyttes/fjernes. Vi har også fått ny informasjon om at det må være minst 50 cm fri plass rundt hele sikringsskapet. Hvis sikringsskapet er plassert i bod, må det ryddes slik at 2 montører kan få plass til å jobbe. Det nye skapet er noe større sammenlignet med det gamle, så der hvor skapet er innfelt eller delvis innfelt vil montørene måtte gjøre utskjæringer for å få plass til det nye.

For øvrig viser vi til informasjonen som ble publisert på hjemmesiden 24. august.

Takk for at dere bistår til en smidig gjennomføring!

Viktig: Bytte av sikringsskap, sikringer og strømmålere

Som tidligere varslet skal vi installere nye sikringsskap, sikringer og strømmålere (AMS målere), og kortfattet praktisk informasjon vedrørende prosjektet ble før sommeren publisert på hjemmesiden https://www.lorenparken.no/nye-sikringsskap-og-strommalere/. Når prosjektet er ferdig, vil alle leiligheter få en egen avtale med Elvia for nettleie og man kan fritt velge egen strømleverandør.

Viktig informasjon om fremdrift kommer her:

 • Arbeidet med installasjon av nye sikringsskap og sikringer, gjennomføres av GK Elektro.
 • GK Elektro starter arbeidet med dette i de første leilighetene fra mandag 5. september i uke 36. Arbeidet vil bli utført fra mandager til torsdager hver uke fram mot jul, med unntak av høstferien uke 40.
 • Vi publiserer snarlig en detaljert fremdriftsplan for hver dag, slik at du ser når din leilighet står for tur.
 • De vil bytte skap og sikringer i 3-4 leiligheter per dag. Dette har sammenheng med at leiligheter som ligger over hverandre (vertikalt) henger sammen i en såkalt «stige». Dette medfører også at det ikke er anledning til å forandre dag for når de skal komme til din leilighet.
 • Man må sørge for at noen er hjemme/gir tilgang til GK Elektro den dagen din leilighet står for tur.
 • Før GK Elektro kommer, må man ha ryddet romslig med plass rundt sikringsskapet. Det betyr at ev. hyller/skap/kroker/bilder etc. som er montert inntil eller foran sikringsskapet må fjernes slik at det blir minst 30 cm fri plass rundt hele sikringsskapet.  
 • Den dagen de skal bytte skap hos deg, vil hver «stige» være uten strøm i tidsrommet 08.00 – 16.00. Det betyr at man bl.a. bør tenke over at kjøleskap/frys ikke har strøm i dette tidsrommet, og dermed bør åpnes så lite som mulig. Sameiet erstatter ikke eventuell ødelagt mat. Har noen i husstanden spesielle behov for strøm av f. eks. helsemessige årsaker, anbefaler vi at man ikke er hjemme når byttet skjer.
 • Når byttet av sikringsskap er gjennomført kan det ha oppstått noen kosmetiske skader rundt det nye skapet og behov for litt rengjøring. Eventuell utbedring av dette, må man stå for selv.

Når det nærmer seg jul og alle skap og sikringer er byttet, vil hovedtavlen til sameiet bli byttet. Først deretter vil ELVIA komme å installere de nye AMS-målerne i hver enkelt bolig. Installasjon av ny måler er en langt raskere prosess enn det kommende bytte av skap og sikringer. Dette vil ikke skje før nærmere jul eller på nyåret, så vi kommer tilbake med nærmere informasjon rundt dette.

I løpet av kort tid legges det ut nærmere informasjon med detaljert fremdriftsplan. Vi råder dere derfor til å avvente ev. spørsmål til mer informasjon er lagt ut. Skulle dere likevel allerede nå ha spørsmål, ta kontakt med styret gjennom kontaktskjemaet på hjemmesiden eller på epost til styret@lorenparken.no

Informasjon om støyende arbeider ved Lille Løren Park

Vi har fått tilsendt informasjon om arbeidet som pågår ved Lille Løren park, Sinsenveien 45-49. De varsler bl.a. om bygge- og anleggsstøy som pågår i disse dager og i tiden fremover, og som blir varslet med sirener.

I tillegg minner vi om at det er svært viktig at småbarnsforeldre holder barn unna byggeplassen, der det kjører mye tungtrafikk.

Skrivet kan du lese her:

Nye sikringsskap og strømmålere

Kort om prosjektet:

 • Som kjent har sameiet fra 1. juli påbegynt en månedlig innkreving av kr 1.000 pr seksjon i 10 måneder, for den kommende installasjonen av nye sikringsskap og ny AMS måler i alle leiligheter i sameiet.
 • Alle leiligheter vil få nye sikringsskap, nye sikringer med integrert jordfeilsautomat og ny AMS-måler. Dagens skap var ikke dype nok for AMS-måleren, og siden Elvia ikke kan tilby annen måler ble det nødvendig med utskiftning av hele skap. Dagens skap følger dessuten en gammel teknisk standard, og de nye skapene vil bli både sikrere og være bedre egnet for dagens bruk med mye elektronikk i hjemmene. 
 • Det er GK Elektro som har oppdraget med å installere de nye sikringsskapene i alle boligene og tilrettelegge for installasjon av nye strømmålere.
 • GK Elektro skal også gjøre oppdateringer på hovedtavlen i garasjen i uke 48/49, og dette vil være nattarbeid.
 • Elvia (OneCo) skal stå for installasjon av selve måleren.

Tentativ fremdrift:

 • Oppstart er planlagt i uke 35 og hvis alt går etter planen skal siste skap være installert i uke 48/49. Så snart GK Elektro er ferdige, vil Elvia (OneCo) installere målerne. Vi vil prøve å få alt ferdig før jul, men må ta forbehold om at dette kan drøye til over nyttår.
 • Det vil bli utarbeidet fremdriftsplaner og dere blir varslet om når håndverkerne har behov for å komme til i din bolig. De kommer til å ta én «stige» pr. dag, dvs. boliger over hverandre (vertikalt). Trolig klarer de 3-4 leiligheter om dagen.

Praktisk informasjon:

 • Sikringsskapet må være tilgjengelige når din leilighet står for tur.
 • De nye skapene vil bygge noe lenger ut fra veggen enn dagens skap. Dette var ikke til å unngå, fordi den nye måleren er dypere enn eksisterende måler.
 • Vi kan ikke garantere at demonteringen av de eksisterende skapene ikke medfører noen skrammer eller kosmetiske skader rundt skapene. Eventuell utbedring av små skader på maling rundt skapene og lignende, må seksjonseieren stå for selv.
 • Når arbeidet pågår i din bolig og den natten det gjøres arbeider på hovedtavlen i garasjen (uke 48/49) vil strømmen være avslått i din bolig. Har du eller en i din husstand spesielle behov for strøm av f. eks. helsemessige årsaker (pustehjelp eller lignende), kan dette gjerne varsles styret slik at vi er kjent med det. I et slikt tilfelle er det imidlertid anbefalt å overnatte et annet sted for den natten.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om fremdrift etc. når oppstart nærmer seg.

Vårens filterutdeling – siste frist

Første filterutdeling blir søndag 19. juni kl 20-21.

Neste filterutdeling blir deretter tirsdag 21. juni kl 19.30-20.30.

Vi har satt opp en ekstra utdeling tirsdag 28. juni kl. 17.30- 18.00. Dette blir siste mulighet denne våren, da er neste gang i november. Husk at Flexit sier at vi bør bytte filter minimum én gang i året. Det er derfor ingen krise om du går glipp av én av disse, men det er lurt å forsøke å få med seg begge to.

Utdelingen finner sted der den var i 2021, helt innerst i garasjen under blokk 5. Dørene holdes åpne.

Ha gjerne klart seksjonsnummer når du henter, så finner vi deg lettere på listen.