Reviderte vedtekter og husordensregler

Etter årsmøtet 2020 har styret lagt ut reviderte vedtekter og husordensregler.

Disse finner du her http://www.lorenparken.no/om/vedtekter/ og her http://www.lorenparken.no/om/husordensregler/.

Vi ber om at alle setter seg inn i de justerte reglene, og ser til å overholde disse. Vi gjør spesielt oppmerksom på husordensreglenes bestemmelser om ro og orden i pkt. 4.1 som i perioden med hjemmearbeid i mange boliger gjør seg særskilt gjeldende. Der fremkommer det nå følgende:

Fra kl. 23.00 til kl. 06.00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Musikk skal ikke spilles slik at det er hørbart i naboleiligheter og fellesareal i dette tidsrommet. Støy fra opphold på uteplassen bør ikke overstige nivået på normal samtale ettersom uteplass og naboblokkens soverom vender mot hverandre. For øvrig henstilles det fornuftig bruk av musikkanlegg døgnet rundt.

I tillegg anmoder vi om at alle reflekterer over at vi i et sameie med 200 boenheter bor meget tett. Det er dermed slik at lyder fra egen bolig (især der disse forekommer over tid) kan oppleves sjenerende for naboen. Selv om man må tåle å høre lyder fra naboer i et boligsameie hvor man har valgt å bosette seg tett, skal man ikke måtte tåle gjentagende sjenerende støy fra samme bolig over tid. Forpliktelsen til å oppføre seg hensynsfullt er gjensidig og gjelder alle.

Har du planer om å pusse opp over en lengre periode eller har du planer om sammenkomster eller tilsvarende som kan medføre sjenerende støy, ber vi om at du varsler naboene skriftlig om dette slik at disse er kjent med det kommende støynivået. Vi ønsker at alle skal kunne oppleve trivsel og et godt bomiljø i sine boliger hos oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *