Hva er fremgangsmåte ved eierskifte?

– Kontakt Bori, tlf. 23 89 10 20, post@sebraforvaltning.no.

– Det må foretas avlesning av varmtvann og fjernvarme. Avregningen tas mot seksjonseier når seksjonseierne krediteres/utfaktureres i 2. kvartal året etter. Det presiseres at det er Techem som foretar selve avregningen, og Sebra forvaltning mottar så denne fra dem. Infoskriv om dette finner du her: Lørenparken infoskriv TECHEM

Skjema for avlesning finner du her: Eierskifteskjema Sebra Forvaltning Strøm Vann og Varme TECHEM

Hver eier har egen strømavtale. Denne må man selv si opp og ny eier må tegne eget strømabonnement. Dersom man ikke har tegnet strømabonnement fortløpende etter at tidligere eier har sagt opp sitt abonnement, vil leiligheten fortsatt få strøm levert. Dette vil imidlertid være en dyrere strøm (leveringsplikt) enn om du tegner eget abonnement. Det er derfor lurt å velge seg en strømleverandør raskt. Nettleien leveres av Elvia og kan ikke byttes.

Posted in: Overdragelse og forsikring