Styret 2024-25

Styret i Lørenparken boligsameie blir valgt på årsmøtet.

Styret har møte en gang i måneden, med unntak av sommermånedene.

Leder:
Eivind Schackt (Ekstern)

Ansvar:

  • Forhandle leverandører
  • Kontakt med driftssentralen
  • Fordele daglige arbeidsoppgaver til øvrige styremedlemmer
  • Ansvar for fellesområdesaker
  • HMS – ansvarlig
  • Forsikringssaker

Styremedlem:

Christine Bjornes

Styremedlem:

Steinar Sæthre

Ansvar: Salg av nøkler og håndløpermateriale, representant i Løren Vel

Styremedlem:

Erik Gulbrandsen

Styremedlem:

Ola Vardebakken

Varamedlemmer: 

Anders Fylling

May Beth Pedersen