Ofte stilte spørsmål

Overdragelse og forsikring

Hva er fremgangsmåte ved eierskifte?

– Kontakt Bori, tlf. 23 89 10 20, post@sebraforvaltning.no.

– Det må foretas avlesning av varmtvann og fjernvarme. Avregningen tas mot seksjonseier når seksjonseierne krediteres/utfaktureres i 2. kvartal året etter. Det presiseres at det er Techem som foretar selve avregningen, og Sebra forvaltning mottar så denne fra dem. Infoskriv om dette finner du her: Lørenparken infoskriv TECHEM

Skjema for avlesning finner du her: Eierskifteskjema Sebra Forvaltning Strøm Vann og Varme TECHEM

Hver eier har egen strømavtale. Denne må man selv si opp og ny eier må tegne eget strømabonnement. Dersom man ikke har tegnet strømabonnement fortløpende etter at tidligere eier har sagt opp sitt abonnement, vil leiligheten fortsatt få strøm levert. Dette vil imidlertid være en dyrere strøm (leveringsplikt) enn om du tegner eget abonnement. Det er derfor lurt å velge seg en strømleverandør raskt. Nettleien leveres av Elvia og kan ikke byttes.

Permalink.

Forsikringsselskap og forsikringsnummer (polise)?

Sameiets bygningsmasse er forsikret i Protector. Dersom du tror du er kommet i en situasjon hvor sameiets forsikring er den rette til å dekke skaden, må du først kontakte styret. Først etter godkjenning av styret, kontaktes Protector.

– Protector, polisenummer 3410717

Permalink.

Kontaktdata til sameiets forvaltning

Ved henvendelser direkte til regnskapsfører/forvaltning anbefales det å ha seksjonsnummer og adresse for hånden.

Bori BBL v/ Sebra Forvaltning:

Gladengveien 1, 0661 Oslo

Tlf 23 89 10 20 (regnskapssenter)

Epost: post@sebraforvaltning.no

www.sebraforvaltning.no,

Orgnr: 989 038 583

Permalink.

View category→

Bo på Løren

Hva gjør jeg hvis naboen min bråker eller skaper annen trøbbel?

Vi oppfordrer til følgende prosedyre ved nabodiskusjoner/bråk: 

 • Når du flytter inn i et sameie eller et borettslag må man akseptere lyder fra de man bor sammen med. Derimot trenger man ikke å finne seg i uakseptabelt bråk og støy.
 • Opplever man likevel uakseptabel bråk er det første man kan gjøre å ta det direkte opp med den naboen det gjelder. Ofte vil naboen rette seg etter anmodningen og problemet er ute av verden.
 • Hjelper det ikke å snakke med naboen, kan du sende en klage til styret. Du må være konkret i klagen din og vi råder deg til å opplyse følgende:
   • Tidspunkt for støyen og hvor lenge det varte.
   • Hvem som etter din oppfatning står bak støyen. Det er ikke alltid lett å få frem når det skyldes rør eller støy som går i såkalte støylekkasjer.
   • Forsøk å beskrive støyen så godt du kan.
   • Få frem om du har tatt det opp med naboen på egenhånd.
   • Har du tatt en desibelmåling kan du legge ved denne.
   • Er det noen forhold ved deg som tilsier ekstra behov for ro, som f.eks. at du sover på dagtid eller har en spesiell sykdom vil det også være relevant.
   • Husk å skrive inn hvem du er og hvor du bor.

Permalink.

Hvor er nærmeste glassreturpunkt?

Nærmeste glassreturpunkt er nå på fortauet i Lørenveien 40.

Du kan også levere glass og nesten alt annet avfall på Løren minigjenbruksstasjon. Informasjon om hva miljøstasjonen kan hjelpe deg med og hvilke åpningstider de har finner du her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/loren-minigjenbruksstasjon/

 

Permalink.

Innbrudd/tyveri

Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeld forholdet til Politiet på vanlig måte. Har du hatt innbrudd i bil eller bod, kan det hende at videoovervåkingsanlegget har registrert mistenkelige hendelser. I så fall, ta snarlig kontakt med styret og angi tidsrom og sted der innbruddet har funnet sted slik at de kan kontrollere om hva som er registrert av kameraer i garasjeanlegget. Eventuelle bevis fra videoovervåkingsanlegget kan kun utleveres til Politiet ved anmeldte forhold. Kostnad ved en slik gjennomgang belastes den enkelte direkte fra driftsentralen.

Anmeldelse til politi kan gjøres på politiets nettside https://www.politiet.no/tjenester/anmelde/

Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til styret via kontaktskjema som du finner her: Kontaktskjema. Gjenstander som er stjålet fra egen bod dekkes av egen innboforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om å lukke inngangsdørene til oppgangene og påse at disse går i lås. Benytt ikke garasjedøren unødvendig. Dersom du oppdager at ukjent står utenfor garasjeinnkjørsel og venter på at bil skal kjøre ned, stopp ved port slik at denne lukker seg slik at ukjent/uvedkommende bil/person ikke slippes inn.

Vi oppfordrer for øvrig alle beboere til å være oppmerksomme og ikke slippe uvedkommende inn i våre fellesområder. Ikke slipp andre inn ved å åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen. Vær oppmerksomme på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn og hør med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er.

Permalink.

Hvordan er det med bilkjøring på området?

Bom er satt opp for å minske bilkjøring på området. Bommen kan åpnes mot et gebyr som betales med kort i kortautomaten. Styret kan dessverre ikke hjelpe med parkeringsbevis eller lignende ved innflytting/utflytting. Bommen kan kun åpnes mot betaling av gebyr.

Det er kun tillatt å være parkert på område i forbindelse med ærend inn/ut, slik som levering av varer eller flytting. Grunnen til dette er at gangveiene mellom blokkene skal være tilgjengelige for utrykningskjøretøy slik som ambulanse og brannbil.

Å kjøre bil til og fra eiendommene er ikke tillatt, men det er gjort unntak for transport av uføre, samt av- og pålessing av møbler og hvitevarer.

Bilister som kjører på området bør vise hensyn og holde gangfart, da barn er vandt til å løpe fritt rundt på våre uteområder.

For øvrig skal parkering skje i garasjen eller på andre anviste områder.

Permalink.

Hvordan håndtere avfall?

Se husordensreglene pkt 6.

Alt husholdningsavfall skal sorteres i restavfall (brennbart), matavfall og plastemballasje. Matavfall skal kastes i grønn pose med dobbel knute og plastemballasje skal kastes i blå pose med dobbel knute. Øvrig husholdningsavfall skal i ordinær bærepose med minimum dobbelknute. Pass alltid på at posene er hele, slik at ikke løst avfall kastes i søppelsjaktene, da dette kan føre til propper. Alt avfall må i poser.

Papp må kappes/rives i mindre biter før det tas i søppelsjakten. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke må brettes, da dette kan «åpne» seg i sjakten og sperre for annet avfall.

Annet avfall, større gjenstander og grovavfall må leveres på en gjenbruksstasjon.

Løren har nå en ny minigjenbruksstasjon i Vekslerveien, kun 200 meter unna vårt sameie. Her kan du levere gjenstander opp mot 1 meters størrelse, klær, glass, metall, el-avfall og ting til ombruk. For åpningstider se her: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/loren_minigjenbruksstasjon/

Du kan også kaste større objekter i komprimatorbilen som kommer vår og høst (Koordineres med Velforeningen). Det gjøres imidlertid oppmerksom på at el-avfall ikke kan kastes i denne.

Sjekk ut åpningstidene for kommunes mottakssteder for hageavfall, større gjenstander og farlig avfall her

Permalink.

Kontaktdata til Viken Fibernett?

www.altibox.no

E-post: kundeservice(a)vikenfiber.no

Tlf.: 02414

 

Permalink.

Hva gjør Løren velforening?

Du er medlem i Løren velforening ved å kjøpe bolig i vårt sameie. Kontigenten utgjør omlag 1000 kr per boenhet pr år. Styreleder i ditt sameie må også sitte i styret i Løren velforening slik at informasjonsflyten mellom velforeningen og sameiet ivaretas.

Velforeningen omfatter alle Selvaagbyggene på Løren, vi har blant annet fremforhandlet avtalen om internett, tv og telefoni, organiserer komprimatorbil, Lørenparken, vakthold på velforeningens fellesområder og diverse sosiale arrangement. Innenfor Velforeningens ansvarsområde er parkdriften, snøbrøyting, strøing og feiing av gangveier i og rundt parken, vedlikehold av lekeapparatene, enkelte parkeringsplasser samt bommen. Velforeningen tar tak i saker som angår alle i området som blant annet å skrive tilsvar på vegne av beboerne til planforslag for nabotomter, omlegging av veier, søppelhåndtering på området etc.

Vi har skrevet litt om arbeidet som gjøres her: http://www.lorenparken.no/hva-gjor-loren-velforening/

Velforeningen driftes på følgende midler: medlemskontigent, inntekter fra parkeringsplasser enkelte steder, samt inntekter fra bommen.

Velforenings hjemmeside finner du tilgang til gjennom www.loren.no

Vi minner også om at parken har egne ordensregler som du finner her: Ordensregler parken

Permalink.

View category→

Styret

Hvordan kontakter jeg styret?

Du kontakter styret fortrinnsvis via kontaktskjema.

Du kan også kontakte oss ved å sende en epost til styret[at]lorenparken.no

Dersom henvendelsen gjelder bråk/støy eller ubehagelige opplevelser på kvelds- og nattestid, anbefales det å kontakte bomiljøvekteren direkte på følgende nr: 22971070

Permalink.

Jeg vil leie ut boligen min

Det er mulig å leie ut boligen sin i sameiet. Vi ønsker imidlertid å bli informert om dette, samtidig som Sebra Forvaltning informeres slik at de kan føre oppdaterte beboerlister.

Styret forutsetter at det innhentes grundige referanser for beboerne, og at det velges kandidater som er egnet til å bo i et boligsameie hvor man bor såpass tett.

Primært ønsker vi at det bor personer her over lengre tid, og ikke kollektiv med mange studenter. Dette har også sammenheng med at vi er i et boligområde med mange barnefamilier og at festbråk og lignende ikke er ønskelig.

Det er eiers ansvar å videreformidle både eksisterende vedtekter og husordensregler til leietakerne på et språk leietakerne forstår, se til at de har postkasseskilt i tråd med retningslinjene i sameiet og at de forholder seg til reglene for søppelhåndtering. Det er viktig for oss at de som til enhver tid bor i sameiet, føler tilstrekkelig eierskap til boligmassen, boligen og boligområdet og at de bidrar til å skape et godt bomiljø.

Meld fra hvem som skal betale regningen for varmtvann og fjernvarme avlesning til Techem, se punktet under om eierskifte for kontaktinformasjon.

Som eier anbefaler vi at du holder deg oppdatert via RSS tjenesten her på hjemmesiden.

Dersom det mot formodning skal oppstå problemer med leietakere, vil eier bli kontaktet direkte av styret. Eier anmodes videre om å videreformidle henvendelsene direkte til leietaker.

Permalink.

Kan jeg bytte strømleverandør?

Fra mars 2023 har sameiet avsluttet fellesmålingen av strøm og hver bolig har fått installert en ny AMS-måler. Dette innebærer at du kan velge din egen strømleverandør.

Når du kontakter en strømleverandør, må du ha målernummeret ditt klart. Dette finner du på selve strømmåleren i sikringsskapet ditt, et lengre tall som står ved QR-koden.

Merk at din strømregning nå vil bestå av to poster: En post for selve strømforbruket, og en post for nettleie.

Nettleieleverandøren kan du ikke bytte, dette vil for hele sameiet være Elvia.

 

 

Permalink.

Jeg har spørsmål om faktura/felleskostnader

Styret kan ikke hjelpe deg med dette. Du må selv kontakte sameiets forvaltning direkte, Bori BBL. Kontaktinformasjon til dem er følgende:

Lørenparken boligsameie v/Bori BBL

Gladengveien 1, 0661 Oslo

Tlf 23 89 10 20 (regnskapssenter)

Epost: post@sebraforvaltning.no

Permalink.

Hva er internettkostnaden på felleskostnadene?

Flere får dekket internett av arbeidsgiver. Vi har derfor bedt Viken Fiber om å lage et dokument som angir internettkostnadene. Dette finner du nederst  her.

For øvrig er det slik at alle seksjonseiere i Lørenparken betaler 399,- pr. mnd. for TV og Internett, og kan velge innhold ihht. vedlagte avtale. Oppgradering utover dette, og dokumentasjon av utgifter til internett må den enkelte ta direkte med Vikenfiber.

Dersom  du i tillegg trenger utskrift av egne faktura på felleskostnader (og du har avtalegiro), må du ta kontakt med sameiets forretningsfører, Sebra Forvaltning.

Lørenparken internett

Fellesavtale Altibox Flex

Permalink.

Hvor er styrerommet?

Innenfor søppelrommet i blokk 1(blokken nærmest Lørenveien)

Permalink.

View category→

Garasje

Feilmelding telefonstyrt portåpnersystem i garasjen

Opplever du feil ved bruk av portåpnersystemet i garasjen?

Merk følgende som må være oppfylt før det fungerer:

1. Du må være registrert bruker av telefonstyrt åpning.
2. Bekreftelse e-post fra Lørenparken parkering AS med veiledning.
3. Det kan kun være to nummer registrert pr. p-plass.
4. Sjekk at +47 er lagt til telefon nr. til garasjeport.
5. Skru av «ring igjen ved opptatt på telefon.
6. Telefonstyrt åpning virker ikke om en har skjult nummer eller hemmelig nummer.

Kontakt Lørenparken Parkering AS direkte dersom du ønsker tilgang.

Permalink.

Jeg vil leie ut garasjeplassen min

Reglene om utleie av garasjeplasser i vårt garasjeanlegg, finner du i vedtektene gjeldene for Lørenparken Parkering AS § 10.

Disse er tilgjengelig her: http://www.lorenparken.no/lorenparken-parkering-as/vedtekter-lorenparken-parkering-as/

Permalink.

Jeg har spørsmål om faktura for parkeringsplassen min

Fra 1. januar 2024 er det Bori BBL som er forretningsfører for Lørenparken Parkering AS.

 

Permalink.

Leie av garasjeplass?

– Kontakt Selvaag Eiendom eller sett opp oppslag på informasjonstavle

– Garasjen eies ikke av sameiet, men Lørenparken Parkering AS, se egen side: http://www.lorenparken.no/lorenparken-parkering-as

Permalink.

Hvilken nøkkel bruker jeg til å åpne garasjen?

Selvaag Parkering AS har installert en ytre port til garasjeanlegget i Kanonhallveien.

Porten blir styrt av en nøkkelbryter montert ved innkjøringen til garasjeanlegget, og ved snortrekk ved utkjøringen av garasjeanlegget.

Nøkkel til nøkkelbryteren er den samme som til dørene til sameiets fellesanlegg. Sameiet har rekvisisjonsrett, og håndterer etterbestillinger.

For øvrig har Lørenparken Parkering AS innstallert et mobilt portåpnersystem. Kontakt styret i garasjelaget for å få informasjon om hva som skal til for at du kan åpne garasjeporten med mobiltelefonen.

Permalink.

Automatisk portåpnersystem til garasjen

Sameiet har telefonstyrt portåpnersystem.

Mer informasjon om dette finner du her: http://www.lorenparken.no/lorenparken-parkering-as/automatisk-portapner/

 

Permalink.

Hvordan fungerer gjesteparkering?

Gjesteparkeringsplasser er på anviste plasser i den ytterste delen av garasjen. Betalingsautomat er plassert i ytterste del av garasjen, og driftes av et privat parkeringsselskap. Merk at plassene for gjesteparkering pr. d.d. ikke er de som er rett ved siden av betalingsautomaten!

Porten vil normalt være låst. Gjester må låses inn av noen med tilgang.

Dersom du skulle være uheldig å få bot, er dette et privat anliggende du må ta direkte med parkeringsselskapet og som styret ikke har noe med.

Permalink.

View category→

Teknisk

Vedlikehold av rekkverk og skillevegger

Vedlikhold av rekkverk og skillevegger på balkonger
Arealer som er underlagt en sameiers eksklusive bruksrett, slik som balkonger tilhørende den enkelte leilighet, er innenfor den enkelte sameiers vedlikeholdsansvar.Styret har besluttet at beboere som har råtne rekkverk må ta ansvar for å bytte disse selv. Styret har kjøpt inn håndløpere som kan kjøpes av styret. Ta kontakt pr mail for bestilling.Håndløperne bør vedlikeholdes jevnlig. Styret anbefaler vasking og pussing med sandpapir. Håndløperne beises med beis type Trebitt 676 Tjærebrun fra Jotun.

Når det gjelder skillevegger mellom leiligheter på bakkeplan og på balkonger, anbefaler vi at disse vaskes godt og deretter oljes. Vi ser helst at disse oljes med Jotun Benar (som dere også får hos Buer), da det er denne oljen vi bruker på blomsterkasser og benker på bakkeplan. Igjen er dette ønskelig for et enhetlig utseende. Vi ser også helst at de av dere som har laget blomsterkasser eller stilt opp skillevegger på bakkeplan og oppover i etasjene, velger samme farge som dette-  da vil sameiet se mye penere og mer enhetlig ut.

Permalink.

Når kommer avregningen for akontofakturert varme og varmt vann?

Avregningen for akonto-belastede kostnader skal i henhold til sameiets avtale med Techem fremlegges for sameiets forvaltning innen 1.april.

Dette innebærer at du som beboer vil få denne noe senere, da Sebra forvaltning må sende ut faktura til hver enkelt beboer.

Permalink.

Jeg har mistet varmen i baderomsgulvet og radiatorene

I slike tilfelle er det fint om du tar kontakt med styret, slik at det kan sjekkes om det er noe feil på felles anlegg. Dersom det ikke foreligger feil på felles anlegg, er dette i utgangspunktet  et privat anliggende du selv må ta ansvar for. I noen tilfelle kan det være nødvendig for deg å tilkalle rørlegger.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at temperaturen reguleres av utetemperaturen. Dette innebærer at når utetemperaturen stiger, vil temperaturen på radiatorer og baderomsgulv reguleres etter dette (dvs. at man ikke vil kjenne den intense varmen man tidligere har kjent ved å ta på radiatoren). Det skal likevel være mulig å få god varme i leiligheten til enhver tid.

Det er også lagt ut nyttig informasjon om dette temaet her: http://www.lorenparken.no/teknisk/fjernvarmeradiatorer/

Det ble gjennomført omfattende arbeider på felles anlegg våren 2019 og frem til årsskiftet 2020. Det er gjennomført en fornyet innregulering av anlegget i alle boliger, samt omfattende utbedringer på felles rørstrekk. Arbeidene regnes avsluttet våren 2020.

Du står fritt til å velge rørlegger til å gjøre undersøkelser i din bolig. Sameiet har imidlertid hatt INVA AS til å foreta innreguleringen og utbedringer hos oss, og de har dermed kjennskap til anlegget.

Permalink.

Jeg ønsker å bytte blandebatteri på kjøkkenet eller på badet

Enhver beboer står selvsagt fritt til slike endringer. Vi ønsker imidlertid at dette utføres av fagpersonell og at det benyttes blandebatterier av god kvalitet.

Vi har dessverre opplevd at et bytte av blandebatteri i én leilighet har medført at alle leiligheter i etasjene under og over, har vært uten varmt vann. I den konkrete saken var det mye arbeid å finne ut hvilken leilighet som sperret for at øvrige leiligheter fikk varmt vann, og styret ønsker derfor at beboere som bytter blandebatteri gir beskjed om dette i den grad det lar seg gjøre.

Det er fullt mulig å kontakte Oras som holder til ved Frydenberg, for bistand ved dette.

Permalink.

Hvor lange skruer kan jeg bruke i veggene uten å treffe rør?

Vegger: 
Type/tykkelse kledning på innvendige lettvegger:
I kjøkken (på lettvegger med innredning mot bad): 2 lag 13 mm gips.
I kjøkken (på lettvegger med innredning mot kott): 1 lag 13 mm gips.
I kjøkken (på lettvegger med innredning mot WC): 2 lag 13 mm gips.
Yttervegger mot balkongside og svalgangside er kledd innvendig med 1 lag 13 mm gips.
Ved oppheng/innfesting i lettvegger skal skruer/spiker gå maks. 5 mm forbi platekledningens bakside for å unngå kontakt med elektriske ledninger og vannledninger.
Lyd- og brannskillende vegger mellom leiligheter er utført i 200 mm armert betong.
Ved oppheng/innfesting i betongvegger er maks boredybde 40 mm for å unngå kontakt med elektriske ledninger.

Permalink.

Hvordan renser jeg sluket på badet?

Dette er en vedlikeholdsoppgave som tilligger deg som beboer og som må utføres minimum to ganger årlig.

Det gjøres slik:

Joti sluk

IMAG3328_1
Joti sluk er montert i baderom.
Sluket kan renses når risten er fjernet. Vipp opp med skrutrekker. Rør ikke den hvite
klemringen med seks skruer. Utløpet kan renses etter at vannlåsen er fjernet. Vannlåstrakt (7)
trekkes enklest opp ved å ta tak i oppvippbart håndtak og løfte i dette. Vannlåskoppen (9)
trekkes rett opp. Montering i motsatt rekkefølge. Vær nøye med at vannlåstrakten med gummiring kommer riktig på plass. Fukt gummiringen med vann, plassér trakten som vist på  figur 3 med ribben rett mot bakre skrue og trykk ned – først i bakkant deretter rundt – til det
stopper.

Permalink.

Om boring og skruing på badet

I våtrom (bad) er det smøremembran på gulv og vegger. Membranen ligger rett bak flisene. Ved boring/hulltaking i gulv/vegg vil membranen punkteres. Hulltaking i våtrommets våtsoner skjer på eget ansvar, og garantien vil bortfalle dersom skader på våtrom skyldes slik hulltaking.

Boring og skruing på bad:
Ved boring og skruing vil membran perforeres og derved gi muligheter for vannskader. All  boring og skruing i vegger forplikter kunde til å sørge for tetting i h. t. anbefalinger i
våtromsnormen. Det brukes først et flisbor, deretter et bor for å skru gjennom stålplaten som er bak flisen. Ved montering av dusjvegg er det viktig at veggen blir satt opp der det er forsterkning i veggen for dette (se tegning, utvendig). Det er også viktig å unngå å skru gjennom rør som er inntegnet på tegningene.

Større tegning og mer informasjon er tilgjengelig i heftet Generell info som du finner her: http://www.lorenparken.no/teknisk

IMAG3330

Permalink.

Jeg har problemer med ventilasjonen og kjøkkenviften

Dersom du opplever tekniske problemer med dette i din bolig, må du selv kontakte og bekoste bruk av elektriker/servicepersonell. Sameiets vaktmester utfører dessverre normalt ikke tjenester i den enkelte leilighet.

Hver boenhet har et eget aggregat og eier er således ansvarlig for vedlikehold av dette.

Vi råder deg til å ta kontakt med en elektriker med god kompetanse på anlegg fra Flexit hvis du har problemer og/eller hvis du ønsker å installere ny/annen kjøkkenvifte.

 

Permalink.

Jeg ønsker å pusse opp leiligheten, hva må jeg tenke på?

Du står fritt til å pusse opp boenheten din. Du må imidlertid forhøre deg med styret, dersom oppussingen innebærer riving av vegger. Dette av hensyn til bygningskonstruksjonen for øvrig.

Dersom du skal bytte blandebatteri, det være seg på bad eller kjøkken, ønsker vi å bli gjort kjent med dette. Vi har opplevd at det oppstår problemer med varmtvanntilførsel i en bolig når en annen bytter blandebatteri. Dette har noe med oppbyggingen av røropplegget å gjøre, og bytte av blandebatteri må derfor gjøres i samråd med rørlegger. Det bør også brukes gode produkter.

Du bør også rette deg etter anvisninger for skruing/boring og lengde på skruer, for å hindre rørbrudd o.l. i bygningskroppen. Informasjon om dette finner du under «ofte stilte spørsmål». Du kan også finne nyttig informasjon i «Generell info» som ligger under «Teknisk». Klikk på dokumentet for å laste dette ned.

Ønsker du å bytte til induksjonsovn, er det viktig å undersøke om kursen som er lagt opp til komfyren er tilstrekkelig sterk til å håndtere dette. Det kan også være lurt å vurdere komfyrvakt og ev. lekkasjelås ved bytte av blandebatteri, oppvaskemaskin eller lignende.

Aktiviteter som medfører støy for naboer, som boring, saging, evt. skruing utføres i tidsrommet angitt i husordensreglenes pkt 4.3.

Permalink.

Hva er kontaktdata til vaktmester?

Alle henvendelser som omfattes av vaktmesteravtalen skal gå via styret, styret@lorenparken.no. Her kan man altså melde ifra om manglende lys, tette søppelnedkast, fulle søppeldunker ute, ødelagte dørlåser på ytterdører eller lignende. Vi setter pris på at flere av dere er flinke til å hjelpe oss med å vedlikeholde boligmassen og området rundt oss!

Dersom det unntaksvis er fare for skade på bygninger eller eiendom, og man har behov for umiddelbar hjelp – da kan den enkelte beboer kontakte vår 24t tjeneste hos Bygårdsservice AS på telefon 905 20 631 (OBS: sameiet belastes for bruk av denne tjenesten). ”Fare” i denne sammenheng må ikke forveksles med nød – da skal man selvfølgelig kontakte nødetatene direkte; Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113.

Les mer om avtalen her: http://www.lorenparken.no/ny-vaktmesteravtale/

 

Permalink.

Telefonnummer til Selvaag kundeservice og reklamasjoner?

Tlf: 23 13 75 13 til Selvaag Kundeservice.

Ønsker du å gjøre gjeldende feil og mangler ved din bolig som en reklamasjon overfor Selvaag, anbefales det å gjøre denne gjeldende skriftlig på følgende e-post : reklamasjoner.selvaagbygg@betonmast.no

Permalink.

Jeg trenger nytt postkasseskilt

Alle postkasseskilt skal se like ut. Du står fritt til å velge hvor du vil kjøpe dette, så lenge utseende blir som angitt under. Du kan bl. a. bestille et postkasseskilt i korrekt størrelse her: http://skiltbutikken.posten.no/variants/109

Merk at du på posten må bestille «Stort postkasseskilt» for at det skal passe i våre postkasser. Dette trenger du ikke å lime fast, men kan bare plassers i skiltholderen på kassen din. Fargen på skiltet skal være hvit. 

Skiltet skal ha nummer i venstre hjørne, mellomrom og så navnene i senter.

Postkasseskilt standard

Permalink.

Ringeklokkelisten

Sameiets callingannlegg inneholder ikke lenger navn, det vises kun adresse på leiligheten. Det er derfor ikke nødvendig å melde inn navn til ringeklokkelisten til styret.

Permalink.

Kjøp av ekstra nøkkel til fellesdører / systemnøkkel?

Trenger du ny systemnøkkel til fellesdøren kontakter du styret.

– E-post: styret@lorenparken.no

Prisen for én systemnøkkel er kr 375,- . Betaling skjer via innbetaling på konto, slik at styret unngår å håndtere kontanter. Det presiseres at sameiet ikke tjener noe på nøkkelsalget, men at kostnaden er den reelle prisen for nøkkelen.

– Nøkler til egen leilighet kopierer man selv.

Permalink.

Jeg vil bestille markise på veranda/terrassen.

 • Dette må du søke om til styret. Les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/teknisk/balkong/
 • Fargekoden for den gule duken er utgått. Du kan likevel få hjelp av markisemannen til å velge en gul duk som ligner. Vi tillater gul duk.
 • Vi tillater også valg av grå duk. Fargekoden for denne er: Duk 407/97 E
 • Ta kontakt med Markisemannen.no Terje Lillebråten, tlf. 924 66 700

Permalink.

Nytt dekke på verandaen eller uteområdet?

Har du takterrasse og ønsker du å bytte dekke på denne? Da ønsker vi at du gir beskjed til styret. Det stilles strenge brannkrav til dekket på takterrassene, og dermed er det viktig at styret får beskjed og kan gi deg råd for utføringen og tilfredsstillingen av kravene.

Har du balkong og ønsker du å legge gulv på denne? Det er i orden for styret at du legger et tredekke på balkongen din. Vi minner imidlertid om at du selv må sørge for vedlikehold og ikke legge et så tett dekke at det ikke blir god lufting mot sementunderlaget. Gressmatter og flislegging frarådes, da dette kan resultere i at betongen blir sprø og smuldrer opp. Hvis du likevel ønsker å legge et slikt dekke, les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/teknisk/balkong/

Har du markterrasse og ønsker du å legge gulv på denne? Det er normalt i orden for styret at du legger et tredekke på markterrassen din. Vi anmoder om at du etterstreber at dette blir gjort på en ordentlig måte, at du ikke går utover rammene for din markterrasse og at konstruksjonen du velger ikke påvirker bygningsmassen.

Ønsker du å sette opp levegger på din terrasse er dette noe du må henvende deg til styret om. Oppstilling av levegger eller andre større fastmonterte konstruksjoner krever forutgående godkjenning av styret. Vi viser ellers til vedtektene for regler knyttet til balkonger og terrasser.

 

 

Permalink.

Når deles det ut filter til ventilasjonssystemet?

– Det deles ut filter 2 ganger i året, vanligvis rundt mai og november. Oppslag kommer her på nettsidene og på oppslagstavlene.

– Filter bør skiftes ofte. Hvorfor og hvordan bytte filter

Permalink.

Callinganlegget fungerer ikke

En quickfiks er å prøve å skifte plass på den svarte vrideren under telefonen

Hvis det fremdeles ikke virker som det skal, må du kanskje bestille service. Det bemerkes at vedlikehold/service på callingapparat i eieres leilighet, er eiers ansvar. Kostnader knyttet til dette belastes derfor eier direkte.

Vår servicepartner er:

Ekom-service AS

Kontaktperson: Roy Hansen, tlf 452 16 213, epost:  montering@ekom-service.no eller support@ekom-service.no

Service betales med vipps.

 

Permalink.

View category→

Finner du ikke svaret du trengte, eller har du et forslag til en ny FAQ, benytt vårt kontaktskjema.