Lørenparken Parkering AS

Lørenparken Parkering AS er et aksjeselskap i regi av Løren Velforening og har overtatt driften av parkeringsanlegget tilknyttet Lørenparken boligsameie. Fra 1.1. 2023 består styret i Lørenparken Parkering AS av:

Styreleder: Erik Gulbrandsen

Styremedlem: Eivind Schackt

Styremedlem: Bjørn Bratt Aanensen

Spørsmål vedrørende garasjedrift rettes til følgende adresse : styret@lorenparkenparkering.no