Hvordan er det med bilkjøring på området?

Bom er satt opp for å minske bilkjøring på området. Bommen kan åpnes mot et gebyr som betales med kort i kortautomaten. Styret kan dessverre ikke hjelpe med parkeringsbevis eller lignende ved innflytting/utflytting. Bommen kan kun åpnes mot betaling av gebyr.

Det er kun tillatt å være parkert på område i forbindelse med ærend inn/ut, slik som levering av varer eller flytting. Grunnen til dette er at gangveiene mellom blokkene skal være tilgjengelige for utrykningskjøretøy slik som ambulanse og brannbil.

Å kjøre bil til og fra eiendommene er ikke tillatt, men det er gjort unntak for transport av uføre, samt av- og pålessing av møbler og hvitevarer.

Bilister som kjører på området bør vise hensyn og holde gangfart, da barn er vandt til å løpe fritt rundt på våre uteområder.

For øvrig skal parkering skje i garasjen eller på andre anviste områder.

Posted in: Bo på Løren