Ringeklokkelisten

Sameiets callingannlegg inneholder ikke lenger navn, det vises kun adresse på leiligheten. Det er derfor ikke nødvendig å melde inn navn til ringeklokkelisten til styret.

Posted in: Teknisk