Solskjerming

Det er to godkjente solskjermingsalternativer i sameiet.

1. Markise i gul eller grå. Du må gi beskjed til styret dersom du ønsker å installere en markise der du bor. Henvend deg også til styret for konkret fargekode. Det er ikke tillatt å benytte andre farger en de som er godkjent av styret. Bruk av andre farger kan føre til at du blir anmodet om å fjerne installasjonen

2. Parasoll

Du kan også få lov til å installere balkongtrekk langs rekkverket. Også her gjelder det retningslinjer gitt av styret og det er kun to godkjente farger. Henvend deg til styret forut for at du går til innkjøp av slikt

Partytelt eller lignende er ikke tillatt å benytte. Begrunnelsen for retningslinjene gitt av styret er at vi ønsker et enhetlig preg på boligmassen.