Fjernvarme og varmtvann

Vi er inne i overgangsperiode mellom sommer og høst hvor det fra dag til dag varierer hvor varmt det er ute. Den ene dagen er det 27 grader, den neste kun 15. Dette er en utfordring for fjernvarmeanlegget som reguleres etter utetemperaturene. Anlegget er stort med store rørstrekk og i en slik skiftende periode kan man beklageligvis få varierende utbytte av anlegget vi har i våre boliger. 

I vår gjennomførte vi en innregulering og kartlegging av sameiets fjernvarme og varmtvannanlegg. Dette var to av flere foreslåtte tiltak i veien til et bedre anlegg. Styret jobber for tiden med å vurdere de foreslåtte tiltakene. Dette er et omfattende, komplisert og kostnadsfylt arbeid som dessverre kommer til å ta ytterligere tid.

Styret har ennå ikke fattet vedtak om arbeidets omfang, dvs. hvilke tiltak som skal iverksettes og rekkefølgen av disse. Så snart vi vet mer om den videre fremdriften kommer vi med en ny underretning til sameierne.

Sameierne bes fortsette å bruke anlegget på vanlig måte, uten å gjøre noen reguleringer i fordelingsskapet. Eventuelle egne justeringer vil ødelegge for den store innreguleringen som ble gjennomført i vår. 

Når det gjelder varmt forbruksvann i bad/kjøkken er dette ikke det samme systemet som fjernvarmen. Vi gjør også her undersøkelser hva gjelder sirkulasjonspumper etc og vi har også tidligere gjort grep med å justere varmen o.l. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det også kan være lokale forhold som f. eks. smuss i gammelt blandebatteri / nytt blandebatteri av lavere kvalitet, som kan være en medvirkende årsak til at f. eks. dusjvann oppleves dårlig. Jevnlig rens av slanger og blandebatteri kan ha lokal bedringseffekt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *