HMS – egenkontroll

HMS i boligen din – viktig med egenkontroll

I sameiet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til sameiet ved styret og til den enkelte beboer.

Du har også et ansvar:

 • Du må sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og ventilasjonssystemet.
 • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
 • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og ev. rette eventuelle avvik.
 • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
 • Melde i fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av sameiet.

  Sameiets ansvar:
 • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder.
 • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.

For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. ønsker vi å gjøre dere oppmerksomme på deres ansvar for å føre tilsyn i egen bolig. Det gjøres også oppmerksom på at den enkelte beboer selv har ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring).

Vi anbefaler deg om å gjøre understående kontroll i egen bolig:

 1. Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lett å komme til? Husk at svalgang også utgjør rømningsvei. Gjennomgå rømningsveier og hvordan en bør opptre ved brann med alle i husstanden. Øvelsen er viktig også for deres barn. Kanskje kan dere arrangere brannøvelse i egen bolig?
 2. Det er nå på tide å bytte batteri i røykvarsleren. Røykvarslere bør testes jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Er røykvarsleren din eldre enn 10 år bør du kjøpe ny. I boliger over to plan må det innstalleres flere røykvarslere.
 3. Er brannslokkingsutstyret i orden? Husbrannslangen skal være tilkoblet kran bestandig. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen og munnstykke på slangen virker og at slangen er uten sprekker. Vi er kjent med at noen har montert bort slangen. Dere må da sørge for å ha minimum håndslokkerapparat som gjennomgår jevnlig kontroll: Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Pulverapparat vendes for å hindre at pulveret klumper seg.
 4. Sikringsskapet: Alt som ikke hører hjemme i sikringsskapet må ryddes bort.
 5. Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden?  Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. Ovner må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og møbler. Koblingsur kan være lurt å installere. Husk at mobillader, PC-ladere etc. kan gå varmt og utgjøre fare for brann, spesielt om de står på over natten.
 6. Skrur du av elektriske apparater av på forsvarlig måte etter bruk?  Slå alltid av TV`en med Av/På knappen før du går og legger deg. Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du forlater boligen. Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen.
 7. Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje? Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er eldre enn 10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, sjekk synlige rør under kjøkkenvask/baderomsskap og i fordelerskap, sjekk rør til vaskemaskin bad. Kontroller at avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv på baderom minst 6 ganger for året, og avløp for vaskemaskin 1-2 ganger i året.
 8. Har du vurdert behovet for komfyrvakt? Skal du oppgradere kjøkkenet, kan det være lurt å vurdere å installere noe slikt for å forhindre faren for brann.
 9. Levende lys må aldri stå alene. I disse tider med mye belysing både inne og ute, ber vi alle om å være ekstra på vakt når det gjelder brannfare.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *