Offentlig ettersyn på nabotomten+høring den grønne ringen

Plan- og bygningsetaten har nå sendt ut informasjonsbrev til oss på to saker.

Den ene saken gjelder Sinsenveien 45-49 (ICA-tomten) for det foreligger et nytt forslag til detaljregulering. Som naboer er vi gitt frist til 22. oktober for å gi innspill/uttalelser. Styret har tidligere sammen med Velforeningen inngitt tilbakemeldinger til tidligere planforslag for tomten. Også denne gangen vil vi vurdere å gi innspill sammen med Velforeningen for å være flere bak ordene. Har du ting du ønsker at vi skal tenke gjennom, send oss gjerne en e-post.

Om planforslagene kan du lese her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201307159

Den andre saken er et varsel om høring og gjelder Den grønne ringen. Her har Plan- og bygningetaten nå lagt ut et forslag til «prinsippplan med handlingsprogram». Den grønne ringen er en planlagt gang- og sykkelforbindelse som skal binde sammen Hovinbyens nabolag og grøntområder. I denne høringsrunden kan hvem som helst gi innspill, og styret vil derfor ikke inngi et samlet innspill på vegne av sameiet. Si din mening:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/ Klikk på «offentlig ettersyn» eller kunngjøringer for bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo, Bjerke eller Alna for å finne saken. Eller gå via «Saksinnsyn» og søk på saksnummer 201604571.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *