Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2019

VI gjør oppmerksom på at ordinært årsmøte vil bli avholdt tirsdag 26.mars 2019. Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 15. februar 2019. Vi beklager at fristen er noe kort!

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet, og ber om at:

  • Det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
  • dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden kvantifiseres og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige fellesutgifter/engansinnbetaling)

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43

Saker sendes styret på e-post: Styret@lorenparken.no

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *