Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2021

V

Vi gjør oppmerksom på at ordinært årsmøte i Lørenparken Boligsameie vil bli avholdt torsdag 20.04.2021. Pga smittesituasjonen kan det forventes at årsmøtet blir avholdt digitalt på samme måte som i 2020. 

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 05.03.2021.

Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at:

  • det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
  • dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden kvantifiseres og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling)

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker sendes til styreleder på e-post styreleder@lorenparken.no Dersom dere ikke har mulighet til å sende mail, kan forslaget legges i styrets postkasse ved inngangsdøra til styrerommet.

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *