Vask av garasjeanlegg 5 og 6 mai.

Det vil bli utført vask av garasjeanlegg 5 og 6 mai.

Alle må flytte bilene sine i de aktuelle tidspunkt. Vaskingen vil starte innerst i anlegget 5. mai og resterende plasser 6. mai. Se oppslag i garasjen om tidspunkt og aktuelle plasser som blir berørt de ulike datoene.

Mvh

Styret i Lørenparken Parkering