Veien videre for kartleggingen

Da har vi nådd 1. februar og fristen for å gi tilbakemelding på fjernvarme/varmtvann er i prinsippet løpt ut. Vi håper alle som ønsket det, har kommet med sin tilbakemelding. Hvis du brenner inne med noe, er det bare å komme med det så fort du kan!

Så hva skjer nå?

Styret vil i løpet av den neste tiden lage seg en oversikt over inkomne tilbakemeldinger for å se om det kan utledes noe mønster, det være seg på område (blokker), art av problem eller frekvens. Vi vil deretter rådføre oss med Oras og høre om det er eventuelle tiltak som kan gjennomføres på fellesannlegget, på tross av at det så langt ikke er funnet noe galt. Dette har vi avtalt med Oras allerede, og de har ytret et ønske om ikke å gjøre tiltak i enkeltleiligheter inntil vi har satt oss ned og snakket med dem om resultatene fra kartleggingen. Derfor har enkelte som har forsøkt å få bistand fra Oras fått tilbakemelding om at de avventer styrets tilbakemelding. Vi anser dette som hensiktsmessig, da det kan hende at vi beslutter felles tiltak på anlegget (f. eks. ny innregulering). Men dette vet vi altså ikke før en gjennomgang og oversikt over tilbakemeldingene er skapt. Vi vil holde dere orientert så fort vi har mer å komme med.

2 tanker om “Veien videre for kartleggingen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *