Fremdriftsplan installasjon av nye sikringsskap og sikringer

Under finner dere et vedlegg med en detaljert fremdriftsplan for når installasjon av nytt sikringsskap og sikringer blir gjennomført i hver enkelt leilighet. Du må selv gå inn i oversikten og finne tidspunktet for når din leilighet står for tur. Du finner leiligheten din i kolonnen til venstre, og på høyre side vil du finne et X i skjemaet for når din leilighet står for tur. Uke og eksakt dato står i raden øverst på skjemaet. Det vil være mellom 3-6 leiligheter som har et X for installasjon samme dag. Som tidligere nevnt er dette leiligheter som er på samme «stige», vertikalt over hverandre. Fordi din leilighet er én blant flere på samme «stige» som må gjennomføres samme dag, er det ikke anledning til å be om flytte/bytte av oppsatt dag. Strømmen slås av for hele «stigen» samme dag.

Siden du vil være uten strøm den dagen installasjonen foregår i din bolig, er det viktig å planlegge for dette. Strømmen vil være borte fra kl. 08.00 til senest kl.16.00.

Ukene 36-38 i fremdriftsplanen ligger fast, dvs. at det ikke vil bli gjort endringer i planen i disse ukene. Det kan imidlertid bli gjort endringer fra uke 39 basert på erfaringer GK Elektro har gjort seg de første ukene. Det vil bli kommunisert senest i slutten av uke 37 om det blir gjort endringer eller ikke, slik at ev. endringer er kommunisert senest én uke i forveien.

Det er som tidligere nevnt ikke mulig å flytte eller bytte oppsatt dag. Det er derfor viktig at noen er hjemme/bistår med å åpne boligen den dagen installasjonen skal foregå. Det er mulig å levere nøkkel til GK Elektro på morgenen samme dag (f.eks. før man går på jobb), men ikke tidligere. Obs! Om det ikke gis tilgang til boligen din den oppsatte dagen, påvirker dette hele «stigen» som er satt opp samme dag. Da må alle leiligheter på felles «stige» og som har felles strømtilførsel frakobles strøm på nytt, og en slik ulempe medfører ekstra arbeid og kostnader som vil bli fakturert den som ikke har vært hjemme.

Igjen vil vi minne om at GK Elektro trenger romslig med plass rundt sikringsskapet. Det betyr at ev. hyller/skap/kroker/bilder etc som er montert rundt eller forran sikringsskapet må flyttes/fjernes. Vi har også fått ny informasjon om at det må være minst 50 cm fri plass rundt hele sikringsskapet. Hvis sikringsskapet er plassert i bod, må det ryddes slik at 2 montører kan få plass til å jobbe. Det nye skapet er noe større sammenlignet med det gamle, så der hvor skapet er innfelt eller delvis innfelt vil montørene måtte gjøre utskjæringer for å få plass til det nye.

For øvrig viser vi til informasjonen som ble publisert på hjemmesiden 24. august.

Takk for at dere bistår til en smidig gjennomføring!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *