Fjernvarme

Oppvarmingen i boligene i sameiet skjer ved bruk av vannbåren fjernvarme. Fjernvarme handler om oppvarming av vann som sirkulerer i et lukket anlegg mellom en varmesentral i garasjen og boligene våre. Det er dessverre kjent at fjernvarme ikke alltid er like effektivt, og at brukere kan oppleve dårligere reguleringsmuligheter enn ved oppvarming med strøm/panelovner.

Enkelte av dere opplever det i vårt sameie. Dette er et problem og vil nok fortsette å være det nettopp fordi en slik løsning har enkelte utfordringer ved seg. Det mest vanlige er at utfordringene oppstår under høsten når det er varierende temperatur ute. Effekten i varmeanlegget styres nemlig av utetemperaturen og når denne er mellom ca. 5 pluss og 5 minusgrader vil man kunne oppleve varierende varme rett og slett fordi det jevnt over ikke er kaldt nok ute.

I 2019 gjennomførte sameiet et større arbeid med anlegget gjennom firmaet INVA. Da ble det bl.a. satt på ekstra ventiler på anlegget i garasjen, og det ble foretatt en omfattende innregulering av anlegget i alle boligene. Dette var viktig slik at alle fikk rett forsyning (vannmengde) til sine radiatorer basert på størrelsen på rommene. Samtidig som dette ble gjort oppdaget INVA at pakninger og ventiler ved enkelte radiatorer hadde tettet seg med smuss og magnetitt som over tid hadde sirkulert rundt i vannet. INVA utferdiget derfor tilbud om utbedring til de aktuelle boligene, som man kunne velge å benytte seg av. Mange valgte å gjøre dette, men langt fra alle.

I samme periode justerte vi også opp vanntemperaturen og skrudde av nattsenkingen på anlegget. Dette gjorde vi fordi noen opplevde at baderomsgulvet og radiatorene kjentes kalde om morgenen etter å ha vært skrudd ned i løpet av natten. Anlegget vårt skrus aldri av, og det betyr at man kan ha på varmen på baderomsgulvet (og ev. radiatorer) året rundt om man ønsker det.

Sameiet gjennomfører årlig service av anlegget, og det føres jevnlig oppsyn med bl.a. pumper og temperatur gjennom vaktmester. Anlegget har nylig hatt service, og nødvendig vedlikehold ble i den forbindelse utført. Vårt anlegg har en god varmesentral, og vannkvaliteten som sirkulerer i dag er god. Dette er også bekreftet av INVA på møte med styret i midten av oktober 2022.

Har du problemer med fjernvarmen, kan det hende at ventiler i din bolig har pakket seg og at dette er årsaken til at du opplever dårlig/ingen varme. Dette er ikke uvanlig etter en del år og du kan kontakte en rørlegger for å utbedre problemet.
Sameiet samarbeider med INVA som kan kontaktes for bistand på e-post: bjerke@inva.no. Merk imidlertid at det også kan hende at den ujevne utetemperaturen gjør at du ikke oppnår jevn varme nå. Har du noe lunk i radiatorer nå, kan det kanskje være lurt å avvente bistand fra rørlegger til det blir kaldere ute og du får stadfestet at det fortsatt er et problem.

Det er også enkelte tiltak du kan forsøke å gjøre selv før du kontakter rørlegger:

  1. Forsøke å skru hovedkranen for fjernvarmen av og på. Hovedkranen er det store røde «hjulet» som befinner seg inne i fordelerskapet ditt (se bilde av fordelerskap for fjernvarmen her: Fjernvarme/radiatorer | Lørenparken boligsameie (lorenparken.no) Dette hjulet er innregulert til rett vannmengde for din bolig, men det kan hjelpe med å «jage» anlegget i gang igjen å vri denne igjen for så å åpne den helt opp igjen.
  2. Et annet tiltak er å montere av termostaten på aktuell radiator for så å undersøke at pinnen i ventilen lar seg dytte inn for så å komme ut igjen. Noen ganger har denne «grodd fast» og dette forhindrer varmejusteringen. Se eksempel på dette her: https://www.youtube.com/watch?v=bnxqKnm_Yrk

For øvrig ligger det en del informasjon om tidligere utbedringer og generell informasjon om kraner/fordelerskap på hjemmesiden under følgende lenker:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *