Fjernvarmesystemet

Som de fleste vet har det til tider vært utfordringer hvor noen mister varmen i hele eller deler av leiligheten.

Det kan være flere årsaker til dette, både lokalt i leiligheten, sirkulasjonen til leilighetene, og varmesentralen.

Problemer i leiligheten har ofte vært relatert til tette ventiler hvor Inva har byttet ventiler hos mange. Noen leiligheter har også problemer med feilkoblede rør (kryssing) som er en feil fra byggeperioden.  

Styret har jobbet løpende med ulike tiltak på varmeanlegget og senest høsten 2023 ble alle sjaktventiler og hovedventiler justert for å øke sirkulasjonen til leilighetene. Denne endringen fungerte bra. Vi fikk derimot noen tilbakemeldinger fra beboere i blokk 3-4-5 som mistet varmen etter væromslaget nå i januar.

Det var en utfordring å finne årsaken da det kun var 8-10 leiligheter som meldte om problemer og det heller ikke var noe mønster blant disse, men det ble til slutt avdekket at sirkulasjonspumpen til blokk 3-4-5 justerte seg ned uten en god forklaring og dermed sirkulerte for lite vann. Pumpen er nå «låst» på et høyt sirkulasjonsnivå, men styret vil vurdere om pumpen bør skiftes. Pumpen til blokk 1-2 ble byttet våren 2023 fordi den gamle ble defekt, og den nye pumpen fungerer utmerket.

Når det gjelder regulering av varmen utover egen styring av varmen leiligheten, skjer dette fra varmesentralen som ligger under blokk 2.  

Varmesentralen består av flere komponenter som avgjør hvor mye varme som sirkuleres til boligene. Det ene er energileverandøren (Fortum) som bestemmer temperaturen på varmen som skal leveres. Dette styres etter såkalte varme kurver som skal holde temperaturen jevn og regulerer varmenivået basert på utetemperaturen iht forhåndsbestemte kurver. Sameiet har svært begrenset mulighet til påvirke denne stryningen, og vi ligger allerede på den høyeste kurven fra Fortum og får dermed levert maksimal varme i forhold til utetemperatur. Varme kurver har en tendens til å justere ned varmen raskt når utetemperaturen øker, samtidig som deretter tar en del tid (opp til et par dager) før varmen er tilbake for fullt når det går tilbake til minusgrader. Det er derfor heller ikke uvanlig at det oppleves som varmen er borte ved væromslag, men i realiteten er det kun en større endring av varmen som leveres fra Fortum.

Det andre som bestemmer varmen er sirkulasjonspumpene i varmesentralen som sirkulerer varmen til alle leiligheter. Som nevnt over har sameiet 2 pumper som er tilpasset antall leiligheter de skal betjene. Disse pumpene regulerer automatisk sirkulasjonen/trykket basert på hvor mye motstand det er i systemet. Ved lite motstand er det som mange har radiatorventilene åpne og trykket økes, når mange skruer igjen ventilene reduseres trykket. Begge pumpene er i dag innstilt på maks mulig trykk når det er nødvendig.

Vannkvaliteten i systemet er også viktig fordi dårlig kvalitet kan medføre tette ventiler i radiatorer mm. Vi har 3 systemer for rensing av både smuss, magnetitt og luft i vannet og dette etterses løpende. Høsten 2022 ble vannkvaliteten sjekket og den var bra, og styret har igjen bestilt en ny prøve av vannkvaliteten. 

På hjemmesiden til sameiet finnes det en del praktisk informasjon om fjernvarmeanlegget som er bra å ha lest https://www.lorenparken.no/fjernvarme-5/. Vi har også mottatt en oppdatert brukerveiledning fra Inva som er vedlagt, denne vil også legges ut på hjemmesiden under «Fjernvarme».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *