Callinganlegget fungerer ikke

En quickfiks er å prøve å skifte plass på den svarte vrideren under telefonen

Hvis det fremdeles ikke virker som det skal, ta kontakt med driftsentralen, evt. Phono Elektro direkte, da disse er leverandør av callingannlegget. Det bemerkes at vedlikehold/service på callingapparat i eieres leilighet, er eiers ansvar. Kostnader knyttet til dette belastes derfor eier direkte.

Phono Elektro: 2250 8700

E-post: post@phono.no

www.phono.no

 

Posted in: Teknisk