Ladepunkt for el-bil

Lørenparken Parkering AS tilbyr muligheten for å få installert ladepunkt for elektrisk kjøretøy på din parkeringsplass. Parkeringen har et felles ladeanlegg som driftes av MER Norge AS.

Bestilling og installasjon av nye ladere håndteres av MER og Lørenparken Parkering. Vennligst send en epost til styret i parkeringen på styret@lorenparkenparkering.no så vil de sende deg bestillingsskjema. Øvrige spørsmål vedrørende lading og ladeanlegg skal også rettes til parkeringen.