Ladepunkt for el-bil

Lørenparken Parkering AS tilbyr muligheten for å få installert ladepunkt for elektrisk kjøretøy på din parkeringsplass, under visse forutsetninger.

Ladepunkter for elektriske kjøretøyer kan installeres på ordinære parkeringsplasser. Installasjon skal gjøres av autorisert installatør utpekt av styret, og bekostes i det fulle av seksjonseier som disponerer parkeringsplassen. Det skrives avtale med seksjonseier før installasjonen kan tas i bruk. 

Ved behov av oppgradering av det elektriske anlegget i forbindelse med ladepunkter, vil den fulle kostnaden for dette fordeles på eksisterende bruksrettshavere som har slik type installasjon.

Prosess for gjennomføring:

  • Fyll ut skjema for forespørsel/avtale om ladepunkt som du finner her: EL-bil-kontrakt-mal-1
  • Skriv ut, signér, scan (eller ta bilde av), og send på e-post til styret@lorenparkenparkering.no.
  • Styret innhenter tilbud på installasjonen fra elektriker valgt av styret (ufravikelig), og presenterer tilbudet til deg.
  • Arbeidet med installasjon iverksettes.