Lørenparken Parkering AS

Lørenparken Parkering AS er et aksjeselskap i regi av Løren Velforening og har overtatt driften av parkeringsanlegget tilknyttet Lørenparken boligsameie.

Spørsmål vedrørende garasjedrift rettes til følgende adresse : styret@lorenparkenparkering.no