Om sameiet

Selvaag startet utbyggingen av Lørenparken i 2004, og alle blokkene i sameiet stod ferdig til 2007.  Sameiet består av 5 blokker med totalt 200 boligenheter.
Lørenparken er en del av Selvaags større prosjekt; Lørenbyen.
Løren ligger mellom Hasle og Refstad, Økern og Sinsen, innenfor Ring 3 på et platå hevet over byen.  Det er sykkelfelt med forbindelse over Grünerløkka til sentrum og mot marka langs Trondheimsveien.
Det går busser i Trondheimsveien og i Dag Hammarskjøldsvei. Løren har sin egen t-baneholdeplasse Løren Stasjon.

Lørenparken er nabo med Lørenbyens egen park, Lørenparken. med Peer Gynt statuer og lekeapparater. Parken driftes av Løren Velforening hvor alle sameierne også er betalende medlemmer. Løren Velforenings hjemmeside er http://www.lorenvel.no/Hjem.

Lørenparken boligsameie ligger samtidig nær grønne lunger som Torshovdalen, Tøyenparken med Tøyenbadet og friområder ved Sinsen Hageby.