Filterutdeling

Nå er det på tide å bytte filter i ventilasjonsanlegget igjen!

Det blir filterutdeling mandag 10. juni fra kl 20.30-21.15. I tillegg er det utdeling 20. juni fra kl. 07.30-08.00. Vi prøver oss på en morgenutdeling, da sene sommerkvelder med sol og hygge gjør at filterutdelingen fort blir nedprioritert av mange.

Utdelingen foregår fra kjellerrom i blokk 5 (helt innerst i garasjen), og det enkleste er derfor å gå via garasjen om du ikke bor i blokk 5.

Vi anbefaler alle å bytte filteret i ventilasjonsanlegget minst én gang i året. Dette av hensyn til selve ventilasjonsanlegget ditt, men også av hensyn til inneklimaet i din bolig. Det er viktig at ventilasjonsanlegget alltid er slått på og at det fungerer.

Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøtet ble sendt ut på e-post til alle seksjonseiere i dag. Fikk du ikke? Ta en titt i søppel-posten. Ellers legger vi også innkallingen med bilag ut på hjemmesiden for en kort periode.

Styret vil avholde et digitalt møte på Teams onsdag 22. mai kl. 18.00 for gjennomgang av innkallingen, link til møtet sendes ut 21. mai. Alle seksjonseiere vil motta link tildigital avstemming torsdag 23. mai, og avstemmingen avsluttes fredag 24. mai 2024 kl. 12.00.

Oppdatert juni 2024: Innkallingen er nå fjernet fra hjemmesiden igjen. Skulle du ønske å ta en titt på den i ettertid, ber vi deg kontakte styret.

Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte vil i år bli avholdt på Teams onsdag 22.5.2024 kl.18.00.

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 12.4.2024. Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen. Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber derfor om at:

• det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet

• forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

• dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden oppgis av forslagsstiller og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling).

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker sendes til styret på e-post styret@lorenparken.no.

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Nytt materiell fra Altibox

Oppstart av ny avtale med Viken Fiber og Altibox, som var satt til 1. mars, er flyttet. For at dette arbeidet skal gå smertefritt vil folk fra Altibox være tilgjengelige i eget lokale for de som vil hente dekodere – og for de som trenger ekstra bistand.

Ettersom datoen ble flyttet, og for å gjøre fakturering enklest mulig, blir de første 14 dagene kostnadsfrie.

Alle kan hente ut nytt materiell på følgende tidspunkter:

Torsdag 14.mars 16-20

Fredag 15. mars 09-15

Lørdag 16. mars 10-15

Sted: Møterommet bak/ved Umai Sushi, Lørenveien 43.

Fjernvarmesystemet

Som de fleste vet har det til tider vært utfordringer hvor noen mister varmen i hele eller deler av leiligheten.

Det kan være flere årsaker til dette, både lokalt i leiligheten, sirkulasjonen til leilighetene, og varmesentralen.

Problemer i leiligheten har ofte vært relatert til tette ventiler hvor Inva har byttet ventiler hos mange. Noen leiligheter har også problemer med feilkoblede rør (kryssing) som er en feil fra byggeperioden.  

Styret har jobbet løpende med ulike tiltak på varmeanlegget og senest høsten 2023 ble alle sjaktventiler og hovedventiler justert for å øke sirkulasjonen til leilighetene. Denne endringen fungerte bra. Vi fikk derimot noen tilbakemeldinger fra beboere i blokk 3-4-5 som mistet varmen etter væromslaget nå i januar.

Det var en utfordring å finne årsaken da det kun var 8-10 leiligheter som meldte om problemer og det heller ikke var noe mønster blant disse, men det ble til slutt avdekket at sirkulasjonspumpen til blokk 3-4-5 justerte seg ned uten en god forklaring og dermed sirkulerte for lite vann. Pumpen er nå «låst» på et høyt sirkulasjonsnivå, men styret vil vurdere om pumpen bør skiftes. Pumpen til blokk 1-2 ble byttet våren 2023 fordi den gamle ble defekt, og den nye pumpen fungerer utmerket.

Når det gjelder regulering av varmen utover egen styring av varmen leiligheten, skjer dette fra varmesentralen som ligger under blokk 2.  

Varmesentralen består av flere komponenter som avgjør hvor mye varme som sirkuleres til boligene. Det ene er energileverandøren (Fortum) som bestemmer temperaturen på varmen som skal leveres. Dette styres etter såkalte varme kurver som skal holde temperaturen jevn og regulerer varmenivået basert på utetemperaturen iht forhåndsbestemte kurver. Sameiet har svært begrenset mulighet til påvirke denne stryningen, og vi ligger allerede på den høyeste kurven fra Fortum og får dermed levert maksimal varme i forhold til utetemperatur. Varme kurver har en tendens til å justere ned varmen raskt når utetemperaturen øker, samtidig som deretter tar en del tid (opp til et par dager) før varmen er tilbake for fullt når det går tilbake til minusgrader. Det er derfor heller ikke uvanlig at det oppleves som varmen er borte ved væromslag, men i realiteten er det kun en større endring av varmen som leveres fra Fortum.

Det andre som bestemmer varmen er sirkulasjonspumpene i varmesentralen som sirkulerer varmen til alle leiligheter. Som nevnt over har sameiet 2 pumper som er tilpasset antall leiligheter de skal betjene. Disse pumpene regulerer automatisk sirkulasjonen/trykket basert på hvor mye motstand det er i systemet. Ved lite motstand er det som mange har radiatorventilene åpne og trykket økes, når mange skruer igjen ventilene reduseres trykket. Begge pumpene er i dag innstilt på maks mulig trykk når det er nødvendig.

Vannkvaliteten i systemet er også viktig fordi dårlig kvalitet kan medføre tette ventiler i radiatorer mm. Vi har 3 systemer for rensing av både smuss, magnetitt og luft i vannet og dette etterses løpende. Høsten 2022 ble vannkvaliteten sjekket og den var bra, og styret har igjen bestilt en ny prøve av vannkvaliteten. 

På hjemmesiden til sameiet finnes det en del praktisk informasjon om fjernvarmeanlegget som er bra å ha lest https://www.lorenparken.no/fjernvarme-5/. Vi har også mottatt en oppdatert brukerveiledning fra Inva som er vedlagt, denne vil også legges ut på hjemmesiden under «Fjernvarme».

Strømbrudd 30. januar

Det vil bli et strømavbrudd i forbindelse med installasjon av det nye ladeanlegget i garasjen.

Strømmen i hele sameiet inkl. alle boliger/leiligheter vil bli koblet ut tirsdag 30. januar 2024 klokken 10:00 til 14:00. Hvis arbeidet går raskere vil strømmen komme tilbake så snart arbeidet er utført. 

Informasjonen under er det viktig å ha satt seg inn i forut for 30. januar. Seksjonseiere som leier ut sin bolig, må informere sine leietakere særskilt. 

Hva betyr strømavbruddet for deg? 

Dette betyr at dere bl.a. må tenke over at kjøleskap/frys ikke har strøm og derfor bør åpnes begrenset, og at TV/internett og andre enheter som bruker strøm ikke vil fungere. Mobiltelefoner som er ladet vil fungere som normalt.

Sirkulasjonspumpene for fjernvarmen vil være uten strøm. Varmen i radiatorer og baderom vil derfor kun ha «restvarmen» som allerede er i systemet. Varmen i leiligheten vil antakelig likevel holde seg bra da det er et kortere strømavbrudd, så sant dører og vinduer ikke er åpne. Man må likevel være klar over at det selv etter at strømmen er tilbake, vil kunne ta noe tid å få varmen opp på samme nivå som den var.

Sameiet har 2 stk. vannpumper som sørger for bra trykk på kaldtvannet i sameiet, disse vil også være uten strøm. Dere kan derfor oppleve begrensinger i vanntrykket under strømavbruddet.   

Har noen i husstanden spesielle behov for strøm av f.eks. helsemessige årsaker, så vennligst gi beskjed til styret.   

Heisene vil være ut av drift i denne perioden og calling anlegget vil ikke fungere, men hoveddører vil kunne åpnes på vanlig måte med nøkkel. 

Beboere med el-bil ladere i parkeringsgarasjen vil ikke kunne lade sine biler, og det vil ikke være lys i garasjen. Garasjeporten vil stå åpen under strømavbruddet. 

Skulle dere ha noen spørsmål knyttet til strømavbruddet, ta kontakt med styret på styret@lorenparkenparkering.no

Nattero og hundeuhell

Styret er blitt orientert om at flere beboere nå kjører vaskemaskin/tørketrommel med høy sentrifuge om natten. Det er lytt mellom leilighetene og en hel vertikal stolpe av leiligheter vil bli plaget dersom slike ting pågår om natten. Styret minner derfor om at det i henhold til våre husordensregler pkt. 4.1 skal være nattero i sameiet mellom kl. 23 og 06.

Samtidig merker vi oss at det nå er svært mange hunder i sameiet og at det forekommer tisse-uhell på både svalganger og i heiser. Dersom din hun skulle ha et slikt uhell, må dette vaskes ordentlig bort (ikke bare skylles med litt vann). Ordentlig vask er nødvendig, ettersom hunder tenderer til å fortsette å tisse på samme plass dersom lukten fremdeles er der. Selv om svalgangen hos oss er utendørs, så er dette et fellesareal som skal holdes rent og pent for avføring og annet.

Informasjon fra Lørenparken parkering AS vedr. nytt ladeanlegg

Bestillingsskjema ligger her:

Følgende informasjon ble sendt ut til alle som har bruksrett til parkeringsplass i garasjeanlegget 26.oktober 2023:

***

Styret i Lørenparken Parkering har mottatt en del spørsmål vedrørende det nye ladeanlegget. Vi har sammenstilt de fleste spørsmålene med svar under slik at alle er oppdatert.

Hvordan fungerer ladeanleggene i dag 

Vi har i dag 2 ladeanlegg, Defa og Easee, med ulike type løsninger, ladebokser og infrastruktur. Det opprinnelige ladeanlegget var Defa, men det ble besluttet å gå over til Easee i november 2021 da samarbeidet og løsninger fra Defa ikke fungerte godt. Det var tenkt at Easee skulle bli den nye løsningen videre fremover og erstatte Defa.

Det er ikke lagt opp til balansert strømfordeling mellom ladeboksene for å utnytte strømkapasiteten til parkeringen, så dagens ladekapasitet er begrenset til 10A og 2,3 kWt. Det er heller ingen samordning mellom de 2 ladeanleggene.

EDA har levert dagens løsninger med bokser og system fra Defa/Easee, og har installert infrastrukturen for å drive anleggene. Enkelt forklart er infrastruktur strømkabler og tekniske løsninger for ladeanelegg hvor ladere kan kobles direkte på strømkablene, og laderne kommuniserer med et sentralt system for styrning og forbruk mm. gjennom det trådløse nettverket i garasjen.

Infrastrukturen er ikke lagt opp for alle plasser i anlegget, kun for deler. Vi i dag 13 Easee ladere og 71 Defa ladere, men alle laderer er ikke i bruk. Defa ladere består også av ulike generasjoner ladere.      

Hva har skjedd og når ble styret klar over nåværende situasjon

I mars fikk styret beskjed fra EDA at Easee hadde fått problemer med salg av sine ladere i Sverige, og de ville ikke selge flere Easee ladere inntil videre i Norge. Easee fikk så salgsforbud i Sverige og alle leverandører av Easee stoppet salget av deres ladere i Norge. Det betyr at vi ikke har kunnet levere noen nye ladere til de som venter i 2023.

Etter sommeren fikk vi også beskjed at produsenten av våre Defa ladere har gått konkurs, så det kan ikke leveres nye ladere eller deler til nåværende Defa ladere. Det har også vært en hel del driftsproblemer med ladere fra Defa. De skal komme med en ny lader fra en annen produsent, men den er ikke kompatibel med gamle ladere og ladeanlegg. 

Hva er problemet til Easee

Kort forklart har Easee levert gode ladere og fikk stor fremgang. De har valgt en software basert jordfeilbryter som skulle erstatte  fysisk jordfeilbryter type B som er kravet ved installasjon av en el-bil lader. En jordfeilbryter er en sikkerhetsløsning som bryter strømmen til laderen hvis det oppstår feil i laderen som f.eks. kan forårsake brann. Det er strenge krav rundt dette da en eventuell el-bil brann utvikler stor varme og er krevende å slukke.

Svenske myndigheter godkjente ikke Easee sin software baserte løsning som de mente ikke var god nok og har ilagt Easse slags forbud. Det har også blitt innført salgsforbud i andre EU land. Easee anket saken som nå er i rettssystemet i Sverige, og det er usikkert når det blir en endelig avgjørelse.

Norge har samme tekniske standarder som i Sverige og norske myndigheter følger saken nøye. De har ikke innført salgsforbud, men avventer den endelige avgjørelsen i Sverige. Norske leverandører av ladeløsninger vil derimot ikke selge flere Easee ladere da de kan bli erstatningsansvarlige for å selge ladere som ikke er godkjent etter at problemene til Easee ble kjent.

Der er ikke innført bruksforbud av installerte ladere.

Easee har lansert en ny lader som skal være godkjent, men den er kun for hjemmebruk og ikke til ladeanlegg.

Hva er forskjellen på en hjemmelader og en lader i et ladenettverk

En el-bil lader for hjemmebruk er en enklere lader som kobles mot en strømkurs og lader når den kobles til bilen.

En lader for ladeanlegg inkluderer tekniske løsninger for kommunikasjon, styring av lading, og lastbalansering av strøm mm. (dvs. øke/senke ladekapasiteten etter hva som er tilgjengelig).

Det medfører at en hjemmelader alltid er billigere sammenlignet med en lader for et ladeanlegg. Videre inkluderer prisen for en lader i et anlegg full installasjon, jordfeilbryter type B, og kabling som ofte ikke oppgis ved tilbud på hjemmeladere.     

Det finnes også smarte hjemmeladere som kan styre lading etter spotpris i markedet etc, men det er en annen sak.

Hvorfor må vi bytte

Styret stod  i en situasjon hvor ikke kan levere flere Easee ladere og med konkursen til Defa. Vi har p-plass brukere som ikke har kunnet få installert ladere og et ladeanlegg som kun kan levere begrenset ladekapasitet pga. dagens løsning.

Det kunne vært mulig å etablere et 3. ladeanlegg og infrastruktur med nye ladere til de som venter, og beholde de gamle inntil videre, men det vil gjøre situasjonen veldig vanskelig å drifte fornuftig. Behovet for ladere er også på ulike plasser i garasjen så infrastruktur vil gå på kryss samt at det ville bli uforholdsmessig dyrt ved installasjon av nye ladere. 

Videre vil en senere oppgradering av ladekapasiteten i prinsipp bli umulig da det må tas hensyn til 3 forskjellige ladeanlegg hvor mye måtte bygges om og ladere måtte byttes.

Styret ble klar over den dårlige ladekapasiten tidlig i år etter en del klager, og skulle jobbe med dette på sikt med mulige oppgraderinger, men med de problemer som senere oppstod med Easee og Defa besluttet styret å ta et valg å gå for et helt nytt anlegg da vi ikke sånoen gode alternativ.     

Kan andre ikke andre ladere kobles på nåværende ladenettverk

Det er dessverre ikke mulig. Alle ladeanlegg er helt eller delvis proprietære hvor kun deres ladere fungerer med systemet. Det fantes en mulighet å installere nye Zaptec ladere på det gamle Defa anlegget, men de ville ikke være kompatible ved en oppgradering og måtte i så fall byttes.

Må byttet gjøres nå og må det byttes ladere

Med den situasjonen vi har ville det kun være et tidsspørsmål før mange ladere måtte byttes, spesielt Defa ladere som utgjør majoriteten av alle ladere. Det var planlagt å migrere disse brukeren til Easee, men det er ikke lenger mulig slik situasjonen utviklet seg. Det betyr at vi har ingen løsning for nye ladere og de som venter, det finnes heller ingen løsning for de som må/vil bytte lader. 

Styret har vurdert å utsette bytte av ladeanleggene. Det ville medført at vi ikke kan levere noen nye ladere før det blir gjennomført og vil forlenge situasjon vi har hatt i 2023. Vi ville også miste det tilbudet vi har fått fremforhandlet med Mer hvor de ikke tar betalt for kostnaden relatert til infrastruktur (vi er en av de få som har fått til dette).

Det som praktisk skjer er at infrastrukturen til nåværende ladere vil demonteres og det installeres ny infrastruktur som dekker hele garasjen. Det medfører også at alle ladere vil demonteres.    

Det finnes en mulighet for de som  vil beholde sin nåværende lader hvor den eventuelt kan settes opp med en egen 10A strømkurs på 2,3 kWt, og seriemåler for å måle strømforbruk som avregnes og faktureres manuelt. Laderen vil da fungere som en «hjemmelader». Kostnaden for dette er ukjent og må dekkes av eier, men styret vil begrense beløpet opp til maks kr 5.000.

Service eller reparasjoner for denne laderen må dekkes av eieren, og hvis laderen ved en senere tilfelle skal avvikles eller byttes må bruker selv bekoste dette inkl. demontering av strømtilførsel.

Styret vil ikke anbefale en slik løsning.   

Kan det installeres egen lader i parkeringen

Det er ikke mulig og parkeringen har ikke mulighet til å levere individuell strømforsyning til mange frittstående ladere.

Hvilke kriterier har styret lagt til grunn for valg av ny løsning

Styret startet arbeidet med å vurdere ulike løsninger under våren. Vi var kjent med at en del el-bil brukere hadde investert et større beløp de siste årene, så det var viktig at kostnaden ble så lav som mulig. Det var også viktig å kunne tilby en finansieringsløsning for de som ønsket slik at den kortsiktige økonomiske belastningen ikke ble for stor samt at utestående beløp kan nedbetales når det ønskes

Det ble lagt fokus på leverandører som kunne levere og stå ansvarlig for helhetsløsninger, og ikke slik det er i dag hvor EDA kun er en part som har levert 3. parts anlegg de drifter, som igjen har ulike faktureringsleverandører.

Et nytt anlegg skulle være driftssikkert, brukervennlig og ha alle de tekniske forutsetningene som forventes av et ladeanlegg i dag. Det burde også være basert på en åpen løsning hvor vi kunne ta over anlegget og drifte det hos en annen leverandør om nødvendig.

Drifts og vedlikeholdskostnaden skulle være så lav som mulig.

Ved installasjon av et nytt ladeanlegg er infrastrukturen en stor kostnad. Det var viktig å finne en leverandør som ville installere komplett infrastruktur for alle p-plasser i sitt tilbud slik at dette var tilrettelagt og kun gjennomført en gang. Det er alltid dyrere å bygge på infrastrukturen i omganger, og samtidig ville vi ha muligheten å kunne tilby installasjon av ladebokser til alle uavhengig av hvor de har p-plass i garasjen.

Hvilke leverandører ble vurdert

Styret valgte å innhente tilbud inkl. full befaring og gjennomgang med 3 leverandører. Dette var Mer, Elway og EDA. Årsaken til valget av EDA var i håp om å kunne finne en løsning hvor nåværende installasjon og ladere kunne gjenbrukes.

Det ble raskt klart at de 2 reelle leverandørene var Mer og Elway. EDA kom kun opp med en delvis løsning som omfattet oppgradering av infrastrukturen, men ingen løsning på problematikken med Easee og Defa boksene. Styret måtte også følge opp EDA løpende for å få et tilbud.

Både Elway og Mer hadde tekniske gode løsninger inkl. finansielle løsninger. Kostanden for å kjøpe infrastrukturen lå på ca. kr 950.000 fra begge og ville dekke hele parkeringen. Mer kunne utnytte den totale strøm kapasiteten i garasjen bedre sammenlignet med Elway.

Begge kunne levere opp til 22 kWt og Mer garanterer minimum 2,3 kWt hvis alle skulle lade på likt, Elway garanterte 1,6 kWt.

Elway kunne tilby en leie av sin infrastruktur som ville blitt belastet brukere (kr 1.350 pr år./bruker p.t.), men med Mer fikk vi fremforhandlet en løsning hvor de dekket hele denne kostnaden. Ved valg av leverandør og utbygging av infrastruktur vil det uansett være slik at du binder deg til en leverandør (det har vært samme løsning med Defa tidligere og Easee frem til nå).

Både Mer og Elway har tilbudt muligheten til å kjøpe ut infrastrukturen basert på en avskrevet verdi over tid. 

Kostnaden for ferdig installasjon av lade bokser var ca. kr 2.600 lavere fra Elway sammenlignet med Mer. Elway kunne levere en leieløsning av boksen, og Mer en finansieringsløsning med avbetaling på ladeboksen ved overgang til nytt anlegg.

Ingen hadde påslag på strømkostanden for drift slik vi har i dag med Easse og Defa, og den faste kostanden i måneden var den samme med kr 59.      

Med både Mer og Elway vil vi ha vår egen strømavtale og bestemmer selv ladeprisen, begge kan også levere en løsning for spotpris lading.

Mer leverer en komplett løsning hvor de drifter og selv står ansvarlig for alle deler av ladeanlegget inkl. fakturering til forbruker. Elway var i prinsipp det samme, eneste forskjellen er at de bruker en 3. part til å drifte systemet. 

Etter at alle vurderinger var tatt falt valget på Mer. Det var den økonomisk beste løsningen, de er en solide aktører i markedet eid av Statskraft, og har fordeler med sine ladestasjoner i Norge som alle Mer brukere kan dra nytte av. 

Er det risiko for av bytte av lader i framtiden og hvordan har styret sikkert at dette ikke skjer igjen

Det er vanskelig å garantere 100%, men med valg av Mer som totalleverandør har parkeringen kun en part å forholde seg til hvor vi kan rette alle henvendelser og eventuelle reklamasjoner og krav. Vi har også muligheten til å kjøpe ut anlegget for å kunne drifte det selv.

Kan kostnader for bytte dekkes av parkeringen

Lørenparken Parkering er et AS, men det er ikke et selskap med formål å gå med overskudd. Alle kostander fordeles på respektive brukere for drift og vedlikehold av parkeringsanlegget. For de som eier en el-bil lader fordeles kostnader knyttet til ladeanlegget kun til disse brukerne. Det finnes ikke noen egenkapital som kan dekke innkjøp av tidligere ladere.

Hvordan vil ladekostnaden bestemmes og har parkering egen strømavtale

Styret vil sette en ladepris som motsvarer kostnaden for strøm og nettleie uten noe påslag, dvs. samme kostnaden som parkeringen betaler. Det blir vanskelig å følge den løpende spotprisen, men kostanden skal være selvfinansiert – det vil si at selskapet ikke skal tjene penger på salg av strøm.

Mer har lansert en spotpris løsning, dvs. at brukere kan styre lading til når spotprisen er som lavest. Styret vil vurdere denne løsningen.

Hva er vedlikeholdskostnaden med det nye anlegget

Det nye anlegget har ingen løpende service eller vedlikeholdskostnader, og det er fulle garantier på alt som blir levert. Det vil bli gjennomført en årlig forskriftsmessig kontroll av ladere og anlegg, men det er en mindre kostnad.   

Er det mulighet til å reklamere tidligere kjøp hos EDA

Dette er ikke en enkel situasjon. Det er EDA som har levert ladere, men situasjonen som har oppstått med Easee og Defa ladere er ikke deres feil som de ikke har kunne forutse.

Laderne fungerer slik de står i dag inntil videre. Det er usikkert om det kan kreves erstatning for disse på bakgrunn at de ikke kan levere flere ladere og ha skapt en låst situasjon. Styret har måttet velge en annen løsning og som konsekvens mister de en stor kunde når vi avslutter samarbeidet.     

Hvordan fungerer beslutningsprosessen i Lørenparken parkering

Lørenparken Parkering AS har er eid av Løren Velforening hvor Velforeningen er passiv eier. De har begrenset innflytelse gjennom generalforsamlingen, og den løpende driften og forvaltningen er underlagt styret i Lørenparken Parkering. Styret drifter parkeringsanlegget og må tar alle beslutninger knyttet til driften iht gjeldene vedtekter. Som nevnt ovenfor drives det ikke som et aksjeselskap i ordinær forstand, det er heller ikke mva. registrert. Alle med p-plasser i parkering er bruksrettshavere og ikke seksjonseiere hvor alle kostander for drift av parkering fordeles ut til alle bruksretthavere uten målsetning å gå med gevinst. Som aksjeselskap er det underlagt aksjeloven.

Kostander relatert til ladeanlegget fordeles kun på brukere av ladeanlegget.

Avtalen som er inngått er mellom Lørenparken Parkering og Mer, det samme gjelder ansvaret for de som velger finansieringsløsning.

Styret kan ikke annet enn å beklage den sitasjonen som har oppstått. Vi har absolutt forståelse for reaksjoner fra de som har kjøpt ladere den seneste tiden hvor det nå tilkommer ytterliggere kostander, men har forsøkt å finne løsninger hvor belastningen blir begrenset.

Vi håper spørsmålene og svarene over gir bedre informasjon rundt situasjonen og det valget som er gjort.

Komprimatorbilen

Komprimatorbilen kommer til Løren den 11. oktober. Her kan du kaste litt større avfall som ikke kan kastes i søppelnedkastet som benyttes til daglig. Merk at du selv må møte opp til publisert tid for å kaste eget avfall.

For vår del er nærmeste hentested Kanonhallveien 66, ved blokk 5 i Lørenparken. Her kommer bilen til å stå i tidsrommet 20.30-21.00 den 11. oktober. For nærmere informasjon om andre hentesteder og tider se PDF-filene som ligger her:

Merk likevel at du ikke kan kaste spesialavfall i bilen, slik som: Elektronikk slik som lamper, mobil, ladere, radio, tastatur, datamus, elektrisk verktøy etc. I tillegg kan du ikke kaste farlig avfall slik som bilbatterier, kuler og krutt, maling, lakk, løsemidler, gassbeholdere, batterier etc.

Fasadeskylling – oppdatert

Da er runde 2 med fasadevask/spyling planlagt. Vasking vil nå inkludere bruk av såpe og børste slik at vi får bort alt støvet som har festet seg på spiler/kanter og den gule fasaden. De grå fasadeplatene vil fremdeles kun skylles med vann for å beskytte impregneringen.

Dette blir en mer omfattende prosess hvor det er vanskeligere å beregne tidsbruk, så gjennomføringen må være noe mer fleksibel med tanke på hvilke blokker som vaskes hvilke dager. For blokk 5 og 4 er den grå bekledningen allerede vasket, disse blokkene er forventet å bli klare noe raskere. Fasadevasken ser nå ut som følgende:

Dato
Uke 39, Mandag 25/9 til Onsdag 27/9 – Blokk 5,4 og 3
Uke 39, Onsdag 27/9 til Fredag 29/9 – Blokk 3 og 2
Uke 41, Mandag 9/10 til Tirsdag 10/10 – Blokk 1

De som utfører jobben kunne ikke garantere at de fikk vasket alle blokker i uke 39, så vi flyttet vask av blokk 1 til uke 41 (uke 40 er høstferie).  

VIKTIG

·       Denne gangen vil det brukes miljøvennlig såpe. Den kan sette flekker på møbler eller gjenstander hvis såperester skulle bli liggende og ikke er skylt bort. Alle møbler, gjenstander, planter mm. må ryddes inn/bort eller tildekkes. Leverandøren tar ikke ansvaret for såperester som eventuelt skulle lage flekker. Kun terrasser som er ryddet som vil spyles som tidligere.  

·        Husk å stenge alle vinduer og dører den dagen det vaskes i din/deres blokk slik at dere ikke får vann inn i leiligheten. De som utfører fasadevasken tar ikke ansvaret for eventuelt vannsøl eller vannskader hvis det ikke er lukket.

·         Alle gjenstander på svalganger må tas inn slik at det kan spyles.

Det vil brukes lift mellom blokkene disse dagene så det kan være noe begrenset framkommelighet. Det er ekstra viktig at barn ikke leker eller oppholder seg i nærheten av der arbeide utføres.

Vinduer og terrassedører kan bli noe møkkete etter fasadespylingen så beboere må selv tørke over eller vaske etter gjennomført fasadevasken hvis nødvendig.

Vennlig hilsen styret