Vedlikehold av fasaden

Høsten 2019 til høsten 2020 ble det gjennomført reparasjoner av fasaden i sameiet. Utbedringene bestod i å bytte og reparere fuktskadet fasade, mens de delene av fasaden som var i orden ble holdt utenfor.

Arbeidene er i all hovedsak ferdigstilte og i forlengelsen av disse fikk vi også montert glasstak over de øverste etasjene på og ved entreen på bakkeplan. Formålet med denne er å hindre snøfall i tersklene, samt å skjerme dørene noe for nedbør. Allerede i vinter så vi at dette var til god hjelp da snøfallet kom.

Det gjenstår noen små ting fra Fokus bygg som vil bli utført på vårparten: Noen fasadeplater har hvite og brune skjolder på seg. Disse skal byttes ut med noen som ikke har slike skjolder. Følgelig vil det i vår bli byttet noen plater rundt inngangspartiene, og ellers litt her og der (først og fremst på blokk 1 og 2).

Vask og impregnering:

For å få et helhetlig uttrykk av hele fasaden, har styret besluttet å foreta en fagmessig rengjøring av alle plater på vår fasade i tillegg til en impregnering av disse. Impregneringen har vi testet på enkeltplater tidligere og vi mener at denne har god effekt for fremtidig smuss. Særlig plater på utsatte steder, slik som mot Lørenparken (vest), er meget tilsmusset av vær og vind og vil ha godt av både vask og impregnering.

Rengjøringen vil også omfatte vask og impregnering av svalgangsdekket, betongkantene på svalgangsdekket, betongkanten på alle balkonger samt plater (rekkverksplater) på balkonger. Disse vil bli vasket både fra innsiden og utsiden.

For at dette skal gå så smidig som mulig, forventer vi at alle bidrar med å rydde plass når det er deres tur. Dette innebærer at dere er forpliktet til å fjerne balkongmøbler etc, for at arbeidene kan finne sted. Oppstart er ikke planlagt med noen eksakt dato enda, men så snart temperaturen tillater oss å benytte impregneringsmiddelet vil dette bli satt i gang.

Det tas sikte på gjennomføring med lift der denne kommer til og ellers med rappelering fra tak, slik at stillas ikke blir stående over tid.

Vi ser frem til å få fasaden helt ferdig og med et helhetlig, pent uttrykk!

Manuell avlesning strøm

Noen av dere har fått lapp i postkassen med logo fra Techem. Dette gjelder manuell avlesning av strøm, og det er viktig at den fylles ut snarest.

Strømmåleren din finner du i sikringsskapet ditt. Målerstand for strømmen har bokstavene kWh bak seg. Trykker du en gang på den lille grå knappen, vil du også få opp målernummeret ditt. Dette har bokstavene NUM bak nummeret. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at det på det utdelte skjemaet er ført opp riktig målernummer for din måler.

Fyll ut skjemaet og ta foto/scanne dette. Deretter sendes denne til avregning@techem.no.

Hilsen styret

Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2021

V

Vi gjør oppmerksom på at ordinært årsmøte i Lørenparken Boligsameie vil bli avholdt torsdag 20.04.2021. Pga smittesituasjonen kan det forventes at årsmøtet blir avholdt digitalt på samme måte som i 2020. 

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 05.03.2021.

Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at:

 • det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet
 • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
 • dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden kvantifiseres og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling)

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker sendes til styreleder på e-post styreleder@lorenparken.no Dersom dere ikke har mulighet til å sende mail, kan forslaget legges i styrets postkasse ved inngangsdøra til styrerommet.

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Julehilsen

Om få dager er julen her for fullt og det gleder oss at sameiet er pyntet med stjerner og julelys i mange hjem! Det varmer spesielt godt i år, når julefeiringen kanskje blir litt annerledes enn hva vi kjenner til fra tidligere.

Før vi tar juleferie ønsker vi å informere om et par små ting:

Varmekabler i utvendig trapp mellom blokk 2 og 3 virker dessverre ikke denne vinteren. Dersom det kommer snø blir det brøytet manuelt her. Inntil videre må man være litt ekstra forsiktig på dager når det kan være glatt.

Det er også en jordfeil på en kobling for enkelte utelamper ved blokk 1 og 2 (små lamper som er plassert i blomsterbed). Vi har bestilt elektriker til å se på dette, men dette blir ikke reparert før jul.

Til dere som reiser bort i julen: Vi oppfordrer dere til å sikre løse gjenstander på balkonger, til å låse sykler, vogner og kjelker som står utenfor inngangspartier, og til å gi beskjed til naboen om at de gjerne kan holde et øye med boligen deres mens dere er borte.

Til dere som er igjen på Løren: Vi oppfordrer dere til å hjelpe oss med å holde et øye med området vårt, og som ellers i året ikke slippe uvedkommende inn i garasje eller oppganger.

Erfaringsmessig har vi mange snille barn og voksne på Løren som får mange presanger til jul, og det resulterer i mye søppel. Glanset gavepapir og pakkebånd sorteres i Oslo som restavfall. Gråpapir kan sorteres som papir. Er du ikke verdensmester i å kutte papp i små biter, er en enkel løsning å bringe dette til Løren minigjenbruksstasjonen som ligger bak Løren Torg. Den holder åpent fra mandag 28.12 på følgende tider:

 • Mandag: 12:30 – 18:00
 • Tirsdag: 07:30 – 13:00
 • Onsdag: 12:30 – 18:00

Til slutt vil vi informere om at juletreinnsamling i nærområdet er 7. januar 2021. Informasjon om alternative leveringssteder finner du her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/henting-av-juletrar/#gref

Med dette ønsker vi dere alle en riktig god juletid og godt nyttår!

Styret

HMS i egen bolig

HMS i boligen din – viktig med egenkontroll

I sameiet ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet lov om brann- og eksplosjonsvern, forurensningsloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til sameiet ved styret og til den enkelte beboer.

Du har også et ansvar:

 • Du må sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og ventilasjonssystemet.
 • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
 • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og ev. rette eventuelle avvik.
 • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
 • Melde i fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av sameiet.

  Sameiets ansvar:
 • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
 • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder.
 • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.

For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. ønsker vi å gjøre dere oppmerksomme på deres ansvar for å føre tilsyn i egen bolig. Det gjøres også oppmerksom på at den enkelte beboer har selv ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring).

Vi ber deg om å gjøre understående kontroll i egen bolig: 

 1. Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lett å komme til? Husk at svalgang også utgjør rømningsvei. Gjennomgå rømningsveier og hvordan en bør opptre ved brann med alle i husstanden. Øvelsen er viktig også for deres barn. Kanskje kan dere arrangere brannøvelse i egen bolig?
 2. Det er nå på tide å bytte batteri i røykvarsleren. Røykvarslere bør testes jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Er røykvarsleren din eldre enn 10 år bør du kjøpe ny. I boliger over to plan må det innstalleres flere røykvarslere.
 3. Er brannslokkingsutstyret i orden? Husbrannslangen skal være tilkoblet kran bestandig. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen og munnstykke på slangen virker og at slangen er uten sprekker. Vi er kjent med at noen har montert bort slangen. Dere må da sørge for å ha minimum håndslokkerapparat som gjennomgår jevnlig kontroll: Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Pulverapparat vendes for å hindre at pulveret klumper seg.
 4. Er sikringsskapet i orden – ingen varmgang og nøkkel på plass? Alt som ikke hører hjemme i sikringsskapet må ryddes bort.
 5. Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden?  Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. Ovner må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og møbler. Koblingsur kan være lurt å innstallere. Husk at mobillader, PC-ladere etc kan gå varmt og utgjøre fare for brann.
 6. Skrur du av elektriske apparater av på forsvarlig måte etter bruk?  Slå alltid av TV`en med Av/På knappen før du går og legger deg. Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du forlater boligen. Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen.
 7. Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje? Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er eldre enn 10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, sjekk synlige rør under kjøkkenvask/baderomsskap og i fordelerskap, sjekk rør til vaskemaskin bad. Kontroller at avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv på baderom minst 6 ganger for året, og avløp for vaskemaskin 1-2 ganger i året.
 8. Har du vurdert behovet for komfyrvakt? Skal du oppgradere kjøkkenet, kan det være lurt å vurdere å installere noe slikt for å forhindre faren for brann.
 9. Levende lys må aldri stå alene. I disse tider med mye belysing både inne og ute, ber vi alle om å være ekstra på vakt når det gjelder brannfare.

Filterutdeling

Det er tid for filterutdeling igjen. Det er viktig å bytte filter i ventilasjonsanlegget, for å ivareta et godt inneklima. Vi anbefaler bytte av filter minimum én gang i året, helst to. I tillegg anbefaler vi at alle med jevne mellomrom kontrollerer sine ventilhetter for smuss. Ta en titt på hetten på svalgangen og fjern ev. støv og smuss derfra. Herfra trekkes luften inn i boligen din. Vask også filteret i viften over komfyren med jevne mellomrom. Har viften din et stålfilter, kan du vaske dette i oppvaskmaskinen. Ønsker du å bytte til et stålfilter i denne viften, har sameiet slike på lager. Les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/faq/jeg-trenger-nytt-filter-til-kjokkenviften/

Tørker du tøy i boligen din? Da er det viktig at du husker på å åpne ventilluken som gir direkte luft inn/ut fra boligen din. Dette er nødvendig for å unngå kondens og fukt i boligen din.

Første utdeling er 22. oktober fra kl 19-20 i Envac-rommet under blokk 5.

Andre utdeling er 28. oktober fra kl 19-19.30 i Envac-rommet under blokk 5.

Lurer du på hvor Envac-rommet under blokk 5 er? Det enkleste er å gå gjennom garasjeanlegget. Gå helt inn mot enden av garasjen, og inn døren som går til oppgangen i blokk 5. Der finner du rommet. Dørene holdes åpen i tidsrommet hvor filterutdelingen finner sted.

Komprimatorbil 7. oktober

Komprimatorbilen kommer til Løren 7. oktober. Dette er en strålende anledning til å få ryddet unna avfall som ikke kan kastes i søppelnedkastet slik som ødelagte paraplyer, ødelagte akebrett, gamle vogner, den knuste blomsterkrukken etc.

For vår del blir denne stående utenfor Kanonhallveien 66 fra kl. 20.00 til 20.30 og du må selv møte opp for å kaste ditt avfall i bilen. Erfaring fra tidligere år tilsier at det kan bli noen forsinkelser ved dette, ettersom bilen ofte må tømmes underveis. Har du tenkt til å kaste noe, må du med andre ord beregne god tid. Det er ikke tillatt å etterlate søppel ute.

Vi som bor på Løren har også en minigjenbruksstasjon med gode åpningstider: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/loren-minigjenbruksstasjon/#gref. Ting som ikke går i søppelnedkast eller som andre kan bruke om igjen, spesialavfall eller avfall som er egnet til materialgjenvinning bør leveres hit og ikke i komprimatorbilen. Det er bedre for miljøet og rimeligere for oss beboere.

Det er også viktig å være klar over at det er visse unntak for hva som kan kastes i komprimatorbil, se eksemper på avviksvarer/spesialavfall under:

Elektronikk slik som: Barbermaskin, lamper, telefon, mobillader, radio, tastatur, datamus, printer, elektrisk leketøy, elektronisk leketøy, PC, monitor, TV, videospiller, DVD-spiller, panelovner, elektrisk kjøkkenutstyr, kjøleskap, komfyr etc.

I tillegg kan nevnes: olje-ovner, bildekk, motorsykkeldekk, kuler og krutt, maling, lakk, løsemiddel, gassbeholder, bilbatterier og annet farlig avfall.