Egenkontroll av malerjobben

I fjor sommer ble sydfasaden (dvs. balkongsider), samt alle vinduskarmer (på alle sider) malt. Slike arbeider har en garanti ved seg og vi er derfor interessert i å følge opp i år for å undersøke statusen på arbeidene som ble gjennomført i fjor.

Vi er kjent med at noen av dere allerede har oppdaget avflassinger av maling på områder som ble malt i fjor. Grunnen til dette kan være at det var fuktig da det ble malt i fjor eller at materialene rett og slett var råteskadet.

For at vi skal kunne oppdage slike forhold trenger vi hjelp av dere.

Vi ber derfor om at alle gjennomfører en egenkontroll utvendig rundt sin egen bolig, og da særlig med tanke på malingen av det hvite rundt vinduene. Send oss en e-post med informasjon om eventuelle mangler (inkludert foto) slik at vi kan ta dette opp samlet med firmaet som malte for oss i fjor. Husk å oppgi navnet ditt og boligens adresse i enhver e-post som du sender til styret. Emnefeltet i e-posten kan gjerne hete «Egenkontroll av malerarbeider».

For å sikre fremdrift i dette, ber vi om at eventuelle skader tilbakemeldes til styret innen 15. august.

Status byggearbeider

Byggearbeidene har tidligere vært varslet ferdigstilt i slutten av juli. Det ligger fremdeles an til at de langt på vei blir ferdige til dette (hvilket utgjør omlag 3 uker etter den opprinnelige planen). Det vil imidlertid gjenstå arbeider også i august, men dette er ikke på langt nær så omfattende arbeider som har pågått frem til nå. 

I fellesferien har vi lagt opp til at de jobber ordinære dager i lengde, men vi har avtalt at bråkete arbeider skal forsøkes utført noe senere på formiddagen (og ikke med oppstart kl 07 slik det har vært hittil). Dette ønsket vi for å gjøre sommeren på Løren så god som mulig.

Om videre fremdrift kan vi i korte trekk si følgende:

  • Blokkene 1-4 er så og si ferdigstilt.
  • Det gjenstår finish-arbeider, dvs. vasking av smuss på nye fasadeplater, gjennomgang av utført arbeid, montering av elektriske deler slik som lamper, ringeklokker m.m. Dette er ting som blir gjort helt mot slutten og dermed i august. Eventuelle arbeider i høyden blir gjort ved hjelp av lift, etter at stillasene er tatt ned. 
  • Blokk 5 gjenstår de siste 3 ukene i juli. 
  • Vi har bestilt syv nye svalgangsdører. Disse vil bli satt inn i starten av august.
  • Vi har bestilt glasstak som skal monteres på øverste svalgang i alle blokker, samt over hovedinngangspartiet på bakkeplan. Disse blir montert i starten av august. 
  • Vi har innhentet tilbud på impregnering av fasadeplater. Styret har ikke tatt stilling til tilbudet, men ønsker i det minste å gjennomføre dette på deler av fasaden. 

Når fasadearbeidene er gjennomført har vi fått en fin og solid fasade. Det vil likevel gjenstå annet vedlikeholdsarbeid, slik som bl.a. beising av rekkverk, boning av gulv i oppganger og vinduspuss av trappehus. Disse arbeidene er ikke planlagt enda, men en gjennomgang av bygningsmassen vil bli gjort når fasadearbeidene er ferdige. Vi har en stor boligmasse hvor det naturlig vil påløpe en del arbeider.Reiser du bort i sommer?

Vi har erfart tidligere somre at røykvarslere i boliger kan reagere på varme. Dette har tidligere resultert i at røykvarslere har pepet i flere dager før batteriet omsider har gått og dette har naturlig nok vært ganske irriterende for nærmeste naboer som ikke har kunnet foreta seg noe.

Nylig skjedde dette igjen.

Vi oppfordrer derfor til at de som drar bort, har organisert noen til å se til boligen innimellom mens man er på reise. Kanskje kan man utveksle nøkler med naboen?

Avregning for strøm

Sameiet er som kjent fellesmålt, og det foregår derfor en avregning for den a-kontoberegnede strømmen hvert år. Vanligvis får seksjonseierne tilsendt avregningen i mai/juni fra vår forretningsfører Sebra Forvaltning.

I år lar avregningen vente på seg fordi vi har problemer med en av strømmålerne (fellesmåler). Dette gjør at avregningen foreløpig ikke lar seg ferdigstille, og styret avventer for tiden nærmere svar fra Hafslund. Så snart problemene er oppklart, blir avregningen klar. Da blir denne utstedt til seksjonseierne fra Sebra Forvaltning.

Det er ikke nødvendig å henvende seg til Sebra Forvaltning for å etterlyse avregningen individuelt. Vi beklager så mye for ulempene dette eventuelt medfører.

Reviderte vedtekter og husordensregler

Etter årsmøtet 2020 har styret lagt ut reviderte vedtekter og husordensregler.

Disse finner du her http://www.lorenparken.no/om/vedtekter/ og her http://www.lorenparken.no/om/husordensregler/.

Vi ber om at alle setter seg inn i de justerte reglene, og ser til å overholde disse. Vi gjør spesielt oppmerksom på husordensreglenes bestemmelser om ro og orden i pkt. 4.1 som i perioden med hjemmearbeid i mange boliger gjør seg særskilt gjeldende. Der fremkommer det nå følgende:

Fra kl. 23.00 til kl. 06.00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Musikk skal ikke spilles slik at det er hørbart i naboleiligheter og fellesareal i dette tidsrommet. Støy fra opphold på uteplassen bør ikke overstige nivået på normal samtale ettersom uteplass og naboblokkens soverom vender mot hverandre. For øvrig henstilles det fornuftig bruk av musikkanlegg døgnet rundt.

I tillegg anmoder vi om at alle reflekterer over at vi i et sameie med 200 boenheter bor meget tett. Det er dermed slik at lyder fra egen bolig (især der disse forekommer over tid) kan oppleves sjenerende for naboen. Selv om man må tåle å høre lyder fra naboer i et boligsameie hvor man har valgt å bosette seg tett, skal man ikke måtte tåle gjentagende sjenerende støy fra samme bolig over tid. Forpliktelsen til å oppføre seg hensynsfullt er gjensidig og gjelder alle.

Har du planer om å pusse opp over en lengre periode eller har du planer om sammenkomster eller tilsvarende som kan medføre sjenerende støy, ber vi om at du varsler naboene skriftlig om dette slik at disse er kjent med det kommende støynivået. Vi ønsker at alle skal kunne oppleve trivsel og et godt bomiljø i sine boliger hos oss.

Arbeid i garasjen

Garasjeanlegget skal bytte port og Hormann er valgt som leverandør.
Den nye porten vil monteres i pinsen. De starter tidlig søndag 1. pinsedag og regner med å være ferdig sent mandag 2. pinsedag.

Dette gjøres da man tror at det blir minimalt med trafikk ut/inn av garasje i pinsen.
Vi beklager for ulempene dette medfører, men tror dette er den beste løsningen.

Porten vil stå åpen natt mellom 1. og 2. pinsedag.

Årsmøtet

Årsmøtet blir digitalt i år. Årsmeldingen er sendt ut på epost, og til noen uten adresse på Løren per post. Årsmøtet utgjør i år en stemmeseddel, hvor du krysser av hvordan du ønsker å stemme og signerer. Denne kan du deretter levere i den hvite postkassen som henger på veggen i garasjen under blokk 2. Alternativt kan du sende oss denne på epost. Frist for avstemming er 27.mai.

Har du spørsmål til sakene som er til avstemming, vil styret være tilgjegnelig på plattformen teams i morgen, 25. mai fra kl 1715 til 1800. Link for innlogging blir sendt ut på epost.

17. mai på Løren

Nasjonaldagen i år blir annerledes. Men vi skal fortsatt feire og markere dagen, og Løren Vel inviterer alle til å være med. Sameiene og borettslagene i velforeningen er et av boligområdene som i år har sikret seg Sinsen Ungdomskorps på 17. mai.

Korpset kommer marsjerende med musikk, og håper alle beboere i Løren Vel bidrar til at det blir en folkefest fra alle vinduer, terrasser og hager førstkommende søndag. Hva om vi snur den litt annerledes 17. mai feiringen til noe fint? Hjelp oss å skape nye flotte minner, når all feiring vi kjenner så godt er avlyst. Vi oppfordrer alle våre beboere til å finne frem bunader og annen finstas, flagg og 17. mai fløyter – og rope hurra når Sinsen Ungdomskorps kommer.

Korpset har oppmarsj og en rekke pop-up-konserter i nærmiljøet fra ca. kl. 11.00-13.30, så muligheten er stor for at de kommer i nærheten av akkurat der du bor. De vil sette pris på masse smil og festkledde voksne og barn med flagg og 17. mai rop når de passerer.

Det er like viktig at vi også på 17. mai følger myndighetenes smittevernregler når Sinsen Ungdomskorps kommer. De ønsker ikke at noen flere skal bli smittet og de ønsker heller ikke at de selv skal bli smittet. Som de sier: «Vi vil gjerne spille masse for dere alle, og takker på forhånd for at ikke lager noe tog bak oss og holder god avstand til oss.»

Om dere ønsker å støtte Sinsen Ungdomskorps etter et besøk i ditt nabolag, kan du gjerne bruke Vipps – #82386 – Sinsen Ungdomskorps.

Vi ønsker alle beboere i Løren Vel en fantastisk 17. mai.

Hilsen Løren Vel