Filterutdeling

Det er tid for filterutdeling igjen. Det er viktig å bytte filter i ventilasjonsanlegget, for å ivareta et godt inneklima. Vi anbefaler bytte av filter minimum én gang i året, helst to. I tillegg anbefaler vi at alle med jevne mellomrom kontrollerer sine ventilhetter for smuss. Ta en titt på hetten på svalgangen og fjern ev. støv og smuss derfra. Herfra trekkes luften inn i boligen din. Vask også filteret i viften over komfyren med jevne mellomrom. Har viften din et stålfilter, kan du vaske dette i oppvaskmaskinen. Ønsker du å bytte til et stålfilter i denne viften, har sameiet slike på lager. Les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/faq/jeg-trenger-nytt-filter-til-kjokkenviften/

Tørker du tøy i boligen din? Da er det viktig at du husker på å åpne ventilluken som gir direkte luft inn/ut fra boligen din. Dette er nødvendig for å unngå kondens og fukt i boligen din.

Første utdeling er 4. juni fra kl 17.30 – 18.30 i Envac-rommet under blokk 5.

Andre utdeling er 10. juni fra kl 18.30 -19.30 i Envac-rommet under blokk 5.

Lurer du på hvor Envac-rommet under blokk 5 er? Det enkleste er å gå gjennom garasjeanlegget. Gå helt inn mot enden av garasjen, og inn døren som går til oppgangen i blokk 5. Der finner du rommet. Dørene holdes åpen i tidsrommet hvor filterutdelingen finner sted.

Vi har satt av god tid og det er nok filter til alle. Det er viktig å forsøke å unngå trengsel i køen.

Rengjøring og impregnering- oppdatering 17. juni

Fasaden skal endelig rengjøres og impregneres!

Hva skal vaskes? Fasadeplater skal vaskes og impregneres. Gult panel og vinduer vil bli skylt for å fjerne smuss etter vaskingen. Betongkanter på balkonger og svalgangsdekket blir også vasket. I tillegg gjennomføres vinduspuss på vinduer i oppgangene helt til sist.

Blir din bolig berørt? Alle boliger er berørt.

Du som beboer må bidra med følgende:
Du må rydde bort utemøbler, blomsterpotter etc fra din uteplass innen det er din tur, slik at de kommer til fasaden. Har du balkong, råder vi deg til å rydde bort alt (eller så mye du klarer). Velger du å la noe stå, bør dette tåle vann. Gjenstandene kan først plasseres tilbake når impregneringsprosessen er ferdig og dette vil bli varslet fortløpende blokk for blokk (og kanskje også etasje for etasje). På ettermiddagene kan man selvsagt benytte balkongen, men man må rydde plass slik at arbeidet kan gjenopptas dagen etter. Dette gjelder alle blokker.

Oppstart: Arbeidene starter opp allerede den 19. mai med områder der klatrere skal sørge for rengjøringen og impregneringen. Dette er kun de høyeste partiene, og området som tas med klatrere er markert på dette bildet med rosa strek(husk at streken gjelder fra boligene på bakkeplan og til topps):

Oppdatering om fremdrift 17. juni:

18. juni påregner vi følgende arbeid:

De er ferdig med vasking av alle balkonger, på alle blokker. Av vask gjenstår nå kun noen flekker som er oversett her og der, primært på betongdekket på svalgangen, men også ved enkelte boliger på bakkeplan. Dette gjøres fortløpende.

Deretter jobbes det videre med bakkeplan.

Impregneringen må pga været forskyves. Det blir dermed ikke impregnert i morgen.

Blokk 1 sydsiden ble ferdig impregnert i dag.

Generell informasjon om impregneringen: De trenger 1- 1,5 meters gangplass ved balkongplater og fasadeplater for øvrig. Tørketid er 2 timer, herdetid er 24 timer. B

Vi kommer tilbake med informasjon om impregnering av øvrige deler av fasaden, så snart klatrerne i løpet av denne uken blir ferdig med sine partier.

Ellers: Noe smuss på balkongdekket må vi påregne at blir igjen etter at de har vasket, fordi vi har sagt at de ikke skal spyle dette fordi alle har ulikt dekke som tåler trykkspylingen ulikt. Vi har nå sagt at de skal skylle etter seg, og de vil bedre seg på dette fra nå. Vi beklager for at noen hittil har opplevd at de har etterlatt seg smuss på balkonger og terrasser.

Nærmere oppdateringer følger som hittil fortløpende.

Vaskingen pågår uavhengig av vær. Det er kun impregneringen som er væravhengig. Styret diskuterer om arbeiderne skal ha adgang til å jobbe noe lengre dager for raskere fremdrift. Vi tillater vasking frem til kl 19, slik at de kan forsøke å bli ferdige med hele rekker i løpet av en arbeidsdag.

Kan du sette ut hagemøbler etter at de har vasket hos deg? Ja, det kan du, men de er ikke ferdige hos deg før fasadeplatene også er impregnert. Dermed kan du ikke sette noe inntil fasadeplatene på veggen eller inntil platene på rekkverket. Du får beskjed når de har impregnert hos deg (lapp henges opp). De trenger kun 1 -1,5 meters plass for å impregnere og impregneringen påføres med rulle.

Nøyaktig når blir platene ved min bolig vasket? Det kan vi dessverre ikke si helt konkret. Vi vil oppdatere fremdrift både på hjemmesiden og tavlene så hyppig vi kan. Vi oppfordrer alle til å følge litt med selv, da får man en forståelse over hvor langt de har kommet.

Internettkostnader

Vi har innhentet oppdatert informasjon fra Viken Fiber for standard internettkostnad, slik at de av dere som får dekket internett av arbeidsgiver har et dokument dere kan forevise. Har du en individuell avtale om internett hos Viken Fiber, må du selv ta kontakt med dem for å få en ev. bekreftelse på kostnadene.

Standardsbekreftelsen er lagt ut under «Ofte stilte spørsmål» her:http://www.lorenparken.no/faq/hva-er-internettkostnaden-pa-felleskostnadene/ og på siden for «TV/Internett» her:
TV/Internett | Lørenparken boligsameie (lorenparken.no) .

Dokumentet ser ved første øyekast ut til å være veldig lite, men man må altså trykke på filen for å få opp denne i stor versjon for nedlastning.

Årsmøte

Som tidligere varslet avholdes årsmøtet i sameiet 20. april 2021. Årsmøtet avholdes i all hovedsak på samme måte som i fjor, med en valgfri mulighet til å delta på et digitalt møte over Teams den 20. april kl. 18.00.

I møtet vil styret være tilgjengelig for spørsmål, og seksjonseierne har for øvrig på vanlig måte mulighet til å komme med innspill til sakene.

Ønsker du å delta på det digitale møtet, må du sende en påmelding til styremailen: styret@lorenparken.no, med Årsmøte som emnetekst. Da vil du få tilsendt en link til møtet.

Etter at møtet er avholdt vil alle få tilsendt en link til digital avstemming, og avstemmingen avsluttes 21.4 kl.14.00.

Informasjon om avholdelse av årsmøtet og årsmeldingen, er nå sendt ut på e-post til alle seksjonseiere. Har du ikke fått e-posten? Da ber vi deg om å kontrollere søppelposten din.

Vedlikehold av fasaden

Høsten 2019 til høsten 2020 ble det gjennomført reparasjoner av fasaden i sameiet. Utbedringene bestod i å bytte og reparere fuktskadet fasade, mens de delene av fasaden som var i orden ble holdt utenfor.

Arbeidene er i all hovedsak ferdigstilte og i forlengelsen av disse fikk vi også montert glasstak over de øverste etasjene på og ved entreen på bakkeplan. Formålet med denne er å hindre snøfall i tersklene, samt å skjerme dørene noe for nedbør. Allerede i vinter så vi at dette var til god hjelp da snøfallet kom.

Det gjenstår noen små ting fra Fokus bygg som vil bli utført på vårparten: Noen fasadeplater har hvite og brune skjolder på seg. Disse skal byttes ut med noen som ikke har slike skjolder. Følgelig vil det i vår bli byttet noen plater rundt inngangspartiene, og ellers litt her og der (først og fremst på blokk 1 og 2).

Vask og impregnering:

For å få et helhetlig uttrykk av hele fasaden, har styret besluttet å foreta en fagmessig rengjøring av alle plater på vår fasade i tillegg til en impregnering av disse. Impregneringen har vi testet på enkeltplater tidligere og vi mener at denne har god effekt for fremtidig smuss. Særlig plater på utsatte steder, slik som mot Lørenparken (vest), er meget tilsmusset av vær og vind og vil ha godt av både vask og impregnering.

Rengjøringen vil også omfatte vask og impregnering av svalgangsdekket, betongkantene på svalgangsdekket, betongkanten på alle balkonger samt plater (rekkverksplater) på balkonger. Disse vil bli vasket både fra innsiden og utsiden.

For at dette skal gå så smidig som mulig, forventer vi at alle bidrar med å rydde plass når det er deres tur. Dette innebærer at dere er forpliktet til å fjerne balkongmøbler etc, for at arbeidene kan finne sted. Oppstart er ikke planlagt med noen eksakt dato enda, men så snart temperaturen tillater oss å benytte impregneringsmiddelet vil dette bli satt i gang.

Det tas sikte på gjennomføring med lift der denne kommer til og ellers med rappelering fra tak, slik at stillas ikke blir stående over tid.

Vi ser frem til å få fasaden helt ferdig og med et helhetlig, pent uttrykk!

Manuell avlesning strøm

Noen av dere har fått lapp i postkassen med logo fra Techem. Dette gjelder manuell avlesning av strøm, og det er viktig at den fylles ut snarest.

Strømmåleren din finner du i sikringsskapet ditt. Målerstand for strømmen har bokstavene kWh bak seg. Trykker du en gang på den lille grå knappen, vil du også få opp målernummeret ditt. Dette har bokstavene NUM bak nummeret. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at det på det utdelte skjemaet er ført opp riktig målernummer for din måler.

Fyll ut skjemaet og ta foto/scanne dette. Deretter sendes denne til avregning@techem.no.

Hilsen styret

Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2021

V

Vi gjør oppmerksom på at ordinært årsmøte i Lørenparken Boligsameie vil bli avholdt torsdag 20.04.2021. Pga smittesituasjonen kan det forventes at årsmøtet blir avholdt digitalt på samme måte som i 2020. 

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 05.03.2021.

Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at:

  • det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
  • dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden kvantifiseres og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling)

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker sendes til styreleder på e-post styreleder@lorenparken.no Dersom dere ikke har mulighet til å sende mail, kan forslaget legges i styrets postkasse ved inngangsdøra til styrerommet.

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.