Vaskejobben – status 29. august

PBT har over lang tid nå jobbet seg gjennom våre blokker, og det nærmer seg at oppdraget er fullført. I den forbindelse ble det gjennomført en befaring forrige uke, der punkter som styret anså som mangler ble tatt opp.

PBT kommer derfor i morgen for å rette disse opp, og det innebærer at de må spyle på enkelte svalganger på nytt. Det er ikke snakk om store områder av gangen, men likefullt vil det medføre ny støy og sjenanse med spyling her. I den forbindelse håper vi at dere kan bistå med å ta inn ting dere har stående på svalgangen allerede i kveld, slik at de kan igangsette arbeidet i morgen kl 08. PBT har i dag varslet at de påregner å rette manglene i løpet av kun én til halvannen dag, dvs. i morgen 30. august og ev. tirsdag.

Styret har også spurt om små tilleggsoppdrag, som skal vurderes før vi gir helt slipp på PBT.

Filterutdeling

Det er tid for filterutdeling igjen. Det er viktig å bytte filter i ventilasjonsanlegget, for å ivareta et godt inneklima. Vi anbefaler bytte av filter minimum én gang i året, helst to. I tillegg anbefaler vi at alle med jevne mellomrom kontrollerer sine ventilhetter for smuss. Ta en titt på hetten på svalgangen og fjern ev. støv og smuss derfra. Herfra trekkes luften inn i boligen din. Vask også filteret i viften over komfyren med jevne mellomrom. Har viften din et stålfilter, kan du vaske dette i oppvaskmaskinen. Ønsker du å bytte til et stålfilter i denne viften, har sameiet slike på lager. Les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/faq/jeg-trenger-nytt-filter-til-kjokkenviften/

Tørker du tøy i boligen din? Da er det viktig at du husker på å åpne ventilluken som gir direkte luft inn/ut fra boligen din. Dette er nødvendig for å unngå kondens og fukt i boligen din.

Første utdeling er 4. juni fra kl 17.30 – 18.30 i Envac-rommet under blokk 5.

Andre utdeling er 10. juni fra kl 18.30 -19.30 i Envac-rommet under blokk 5.

Lurer du på hvor Envac-rommet under blokk 5 er? Det enkleste er å gå gjennom garasjeanlegget. Gå helt inn mot enden av garasjen, og inn døren som går til oppgangen i blokk 5. Der finner du rommet. Dørene holdes åpen i tidsrommet hvor filterutdelingen finner sted.

Vi har satt av god tid og det er nok filter til alle. Det er viktig å forsøke å unngå trengsel i køen.

Internettkostnader

Vi har innhentet oppdatert informasjon fra Viken Fiber for standard internettkostnad, slik at de av dere som får dekket internett av arbeidsgiver har et dokument dere kan forevise. Har du en individuell avtale om internett hos Viken Fiber, må du selv ta kontakt med dem for å få en ev. bekreftelse på kostnadene.

Standardsbekreftelsen er lagt ut under «Ofte stilte spørsmål» her:http://www.lorenparken.no/faq/hva-er-internettkostnaden-pa-felleskostnadene/ og på siden for «TV/Internett» her:
TV/Internett | Lørenparken boligsameie (lorenparken.no) .

Dokumentet ser ved første øyekast ut til å være veldig lite, men man må altså trykke på filen for å få opp denne i stor versjon for nedlastning.

Årsmøte

Som tidligere varslet avholdes årsmøtet i sameiet 20. april 2021. Årsmøtet avholdes i all hovedsak på samme måte som i fjor, med en valgfri mulighet til å delta på et digitalt møte over Teams den 20. april kl. 18.00.

I møtet vil styret være tilgjengelig for spørsmål, og seksjonseierne har for øvrig på vanlig måte mulighet til å komme med innspill til sakene.

Ønsker du å delta på det digitale møtet, må du sende en påmelding til styremailen: styret@lorenparken.no, med Årsmøte som emnetekst. Da vil du få tilsendt en link til møtet.

Etter at møtet er avholdt vil alle få tilsendt en link til digital avstemming, og avstemmingen avsluttes 21.4 kl.14.00.

Informasjon om avholdelse av årsmøtet og årsmeldingen, er nå sendt ut på e-post til alle seksjonseiere. Har du ikke fått e-posten? Da ber vi deg om å kontrollere søppelposten din.

Vedlikehold av fasaden

Høsten 2019 til høsten 2020 ble det gjennomført reparasjoner av fasaden i sameiet. Utbedringene bestod i å bytte og reparere fuktskadet fasade, mens de delene av fasaden som var i orden ble holdt utenfor.

Arbeidene er i all hovedsak ferdigstilte og i forlengelsen av disse fikk vi også montert glasstak over de øverste etasjene på og ved entreen på bakkeplan. Formålet med denne er å hindre snøfall i tersklene, samt å skjerme dørene noe for nedbør. Allerede i vinter så vi at dette var til god hjelp da snøfallet kom.

Det gjenstår noen små ting fra Fokus bygg som vil bli utført på vårparten: Noen fasadeplater har hvite og brune skjolder på seg. Disse skal byttes ut med noen som ikke har slike skjolder. Følgelig vil det i vår bli byttet noen plater rundt inngangspartiene, og ellers litt her og der (først og fremst på blokk 1 og 2).

Vask og impregnering:

For å få et helhetlig uttrykk av hele fasaden, har styret besluttet å foreta en fagmessig rengjøring av alle plater på vår fasade i tillegg til en impregnering av disse. Impregneringen har vi testet på enkeltplater tidligere og vi mener at denne har god effekt for fremtidig smuss. Særlig plater på utsatte steder, slik som mot Lørenparken (vest), er meget tilsmusset av vær og vind og vil ha godt av både vask og impregnering.

Rengjøringen vil også omfatte vask og impregnering av svalgangsdekket, betongkantene på svalgangsdekket, betongkanten på alle balkonger samt plater (rekkverksplater) på balkonger. Disse vil bli vasket både fra innsiden og utsiden.

For at dette skal gå så smidig som mulig, forventer vi at alle bidrar med å rydde plass når det er deres tur. Dette innebærer at dere er forpliktet til å fjerne balkongmøbler etc, for at arbeidene kan finne sted. Oppstart er ikke planlagt med noen eksakt dato enda, men så snart temperaturen tillater oss å benytte impregneringsmiddelet vil dette bli satt i gang.

Det tas sikte på gjennomføring med lift der denne kommer til og ellers med rappelering fra tak, slik at stillas ikke blir stående over tid.

Vi ser frem til å få fasaden helt ferdig og med et helhetlig, pent uttrykk!

Manuell avlesning strøm

Noen av dere har fått lapp i postkassen med logo fra Techem. Dette gjelder manuell avlesning av strøm, og det er viktig at den fylles ut snarest.

Strømmåleren din finner du i sikringsskapet ditt. Målerstand for strømmen har bokstavene kWh bak seg. Trykker du en gang på den lille grå knappen, vil du også få opp målernummeret ditt. Dette har bokstavene NUM bak nummeret. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at det på det utdelte skjemaet er ført opp riktig målernummer for din måler.

Fyll ut skjemaet og ta foto/scanne dette. Deretter sendes denne til avregning@techem.no.

Hilsen styret