Fjernvarme/radiatorer

Flere vintre har det oppstått problemer med fjernvarmen i sameiet. Problemene synes i hovedsak å ha vært når utetemperaturen har vært mellom minus 5 til pluss 5 grader. Styret har hatt både Oras og Hafslund til å se på sine deler av anlegget og til å utbedre eventuelle feil og mangler. Det har blitt byttet sikringer, samt at temperaturen på vannet er blitt justert opp til 55 grader, hvilket er over standard temperatur. Trykket og temperatur sjekkes med jevne mellomrom.

Dersom du har problemer hos deg selv, anbefaler vi at du først og fremst kontakter styret for å forhøre deg om det er feil på felles anlegg.

Sjekk at alle kraner er stilt slik de skal og føl etter om rørene for fjernvarme er lunkne/varme. Tur-varmen bør være merkbart varm, mens returvann gjerne er lunkent. Du kan også sjekke temperaturen i grader på den nye vannmåleren. Hvilke rør og kraner som hører til hva ser du her:

Fordelerskap fjernvarme

Stoppekraner info

Vannmålere

Fordelerskap vann

Vi opplyser også om at vi er klar over at det fremdeles har det vært noen leiligheter som har hatt tur- og returrørene installert i feil retning. Dette kan ha medført redusert effekt av fjernvarmeanlegget lokalt i disse leilighetene. Hvis Selvaagreklamasjoner /Betonmast er blitt varslet om problemer med varmen i din leilighet før femårsgarantien løp ut, kan saken tas opp med reklamasjonsavdelingen i Selvaag/Betonmast på følgende adresse: reklamasjoner.selvaagbygg@betonmast.no

Radiator