Styret 2019/2020

Styret i Lørenparken boligsameie blir valgt på årsmøtet.

Styret har møte en gang i måneden, med unntak av sommermånedene.

Leder:
Jan Egil Trondsen (Ekstern)

Ansvar:

  • Forhandle leverandører
  • Kontakt med driftssentralen
  • Fordele daglige arbeidsoppgaver til øvrige styremedlemmer
  • Ansvar for fellesområdesaker
  • HMS – ansvarlig

Kasserer:
Stine K. Håtuft

Styremedlem:
Henrik Vorkinn
Ansvar:

  • Salg av nøkler
  • Salg av håndløpermateriale etc.

Styremedlem:

Christine Bjornes

Styremedlem:

Erik Gulbrandsen

Varamedlem:

Steinar Sæthre

Varamedlem:

Cecilie Opheim