Balkong

Skal du gjøre endringer på terrassen må du søke styret om tillatelse

Styret godkjenner normalt søknaden så lenge endringene ikke medfører negative bygningstekniske konsekvenser. Dette omfatter også markiser.

Se forøvrig pkt.3.1.1 i vedtektene.

Markiser

Markiser er kun tillatt i godkjente fargekoder fra styret. Ta kontakt med styret for koder på gul markise.

Det er også tillatt med en grå duk, og fargekoden på denne er: Duk 407/97 E.
Denne kan bestilles hos Markisemannen som har levert markiser hos oss da bygget var nytt. Kontaktperson her er Terje Lillebråten, tlf. 924 66 700. Sameiet vårt har avtale om å få gode priser herfra.

For øvrig er det ikke tillatt med «blinds» eller andre former for utvendig solskjerming.

Gressmatter må luftes jevnlig

Du kan legge kunstgress på terrassen, men husk å ta den inn for vinteren

Flislegging må garanteres faglig utført

I forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapport for ytre bygg for sameiet er vi blitt anbefalt og fjerne fliser på terrasser der det ikke er garantert fagmessig utførelse.

Dette baserer seg på faren for følgeskader ref erfaringer fra fagfolk:

Vi observerer ofte at feil ved flisleggingen fører til at flisene løsner og en ser hulrom under flisene eller at det ikke er heft mellom flislim og underlaget eller mellom lim og flis. En slik tilstand kan over tid føre til betydelige følgeskader på betongkonstruksjonene. Typiske skader kan være  fuktgjennomgang i dekke til underliggende tak med malingsavflassing og økt korosjonsfare, – eller frostskader ¡ topp av betongdekket som gradvis “smuldrer til sand». VI har sett mange eksempler på at betongen I overflaten av dekket kan børstes av under flisene. Ulemper med flislagte gulv med hulrom under flisene, er at vann suges lett opp I fugene og trenger inn i hulrommene. Der blir vannet liggende da det er begrenset hvor mye vann som kan fordampe ut igjen gjennom fugene. På denne måte oppstår følgeskader.

På denne bakgrunn må styret be om at alle som ikke kan garantere fagmessig utførelse fjerne flisene. Det samme gjelder å legge nye fliser, må ikke gjøres uten at det kan garanteres fagmessig utførelse.

Les mer her : Fliser på betong

Rekkverk/ håndløpere

Styret har bestilt nye håndløpere til rekkverk på balkonger og har disse på lager. Beboere som ønsker å bytte disse kan kjøpe nye av styret for 95 ,- NOK pr. meter. Vi selger kun hele lengder. Ta kontakt på styret pr. mail for mer info og bestilling.

Informasjon om rengjøring av plater på balkong rekkverk finner du her FDV – EQUITONE 04.13[1]