Automatisk portåpner

Sameiet har et telefonstyrt portåpnersystem.
Denne tilvalgsmuligheten koster ikke noe å etablere og er dermed en kostnadsfri tilvalgsmulighet. En kan registrere 2 telefonnummer pr. parkeringsplass og det er KUN eier av parkeringsplass som kan bestille denne tjenesten. Det gjøres oppmerksom på at åpninger registreres og lagres.

Registrere / endre / slette telefonnummer gjøres ved å sende en mail. Mailen sendes til Lørenparken Parkering AS ( styret@lorenparkenparkering.no ), og når informasjonen er registrert og telefonnummer er klart til bruk vil bruker få e-post tilbake med veiledning på bruk.

Informasjon som styret trenger er:
Navn på bruker(e), Mobilnummer til eier av p-plass, Mobilnummer(e) som skal åpne porten, Adresse, Seksjonsnr. P-plassnr. og e-postadresse.

Registrering må gjøres av rettmessig eier av parkeringsplass (bruksrettshaver).
Leier du av private, er det eier som må gjøre registreringen. Ta kontakt med eier.

Les også her: http://www.lorenparken.no/nytt-telefonstyrt-portapnersystem/