Hva er internettkostnaden på felleskostnadene?

Flere får dekket internett av arbeidsgiver. Vi har derfor bedt Viken Fiber om å lage et dokument som angir internettkostnadene.

Lørenparken internett

Posted in: Styret