Hva gjør Løren velforening?

Du er medlem i Løren velforening ved å kjøpe bolig i vårt sameie. Kontigenten utgjør omlag 1000 kr per boenhet pr år. Styreleder i ditt sameie må også sitte i styret i Løren velforening slik at informasjonsflyten mellom velforeningen og sameiet ivaretas.

Velforeningen omfatter alle Selvaagbyggene på Løren, vi har blant annet fremforhandlet avtalen om internett, tv og telefoni, organiserer komprimatorbil, Lørenparken, vakthold på velforeningens fellesområder og diverse sosiale arrangement. Innenfor Velforeningens ansvarsområde er parkdriften, snøbrøyting, strøing og feiing av gangveier i og rundt parken, vedlikehold av lekeapparatene, enkelte parkeringsplasser samt bommen. Velforeningen tar tak i saker som angår alle i området som blant annet å skrive tilsvar på vegne av beboerne til planforslag for nabotomter, omlegging av veier, søppelhåndtering på området etc.

Vi har skrevet litt om arbeidet som gjøres her: http://www.lorenparken.no/hva-gjor-loren-velforening/

Velforeningen driftes på følgende midler: medlemskontigent, inntekter fra parkeringsplasser enkelte steder, samt inntekter fra bommen.

Velforenings hjemmeside finner du tilgang til gjennom www.loren.no

Vi minner også om at parken har egne ordensregler som du finner her: Ordensregler parken

Posted in: Bo på Løren