Hvilken nøkkel bruker jeg til å åpne garasjen?

Selvaag Parkering AS har installert en ytre port til garasjeanlegget i Kanonhallveien.

Porten blir styrt av en nøkkelbryter montert ved innkjøringen til garasjeanlegget, og ved snortrekk ved utkjøringen av garasjeanlegget.

Nøkkel til nøkkelbryteren er den samme som til dørene til sameiets fellesanlegg. Sameiet har rekvisisjonsrett, og håndterer etterbestillinger.

For øvrig har Lørenparken Parkering AS innstallert et mobilt portåpnersystem. Kontakt styret i garasjelaget for å få informasjon om hva som skal til for at du kan åpne garasjeporten med mobiltelefonen.

Posted in: Garasje