Hvordan håndtere avfall?

Se husordensreglene pkt 6.

Alt husholdningsavfall skal sorteres i restavfall (brennbart), matavfall og plastemballasje. Matavfall skal kastes i grønn pose med dobbel knute og plastemballasje skal kastes i blå pose med dobbel knute. Øvrig husholdningsavfall skal i ordinær bærepose med minimum dobbelknute. Pass alltid på at posene er hele, slik at ikke løst avfall kastes i søppelsjaktene, da dette kan føre til propper. Alt avfall må i poser.

Papp må kappes/rives i mindre biter før det tas i søppelsjakten. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke må brettes, da dette kan «åpne» seg i sjakten og sperre for annet avfall.

Annet avfall, større gjenstander og grovavfall må leveres på en gjenbruksstasjon.

Løren har nå en ny minigjenbruksstasjon i Vekslerveien, kun 200 meter unna vårt sameie. Her kan du levere gjenstander opp mot 1 meters størrelse, klær, glass, metall, el-avfall og ting til ombruk. For åpningstider se her: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/loren_minigjenbruksstasjon/

Du kan også kaste større objekter i komprimatorbilen som kommer vår og høst (Koordineres med Velforeningen). Det gjøres imidlertid oppmerksom på at el-avfall ikke kan kastes i denne.

Sjekk ut åpningstidene for kommunes mottakssteder for hageavfall, større gjenstander og farlig avfall her

Posted in: Bo på Løren