Jeg vil leie ut boligen min

Det er mulig å leie ut boligen sin i sameiet. Vi ønsker imidlertid å bli informert om dette, samtidig som Sebra Forvaltning informeres slik at de kan føre oppdaterte beboerlister.

Styret forutsetter at det innhentes grundige referanser for beboerne, og at det velges kandidater som er egnet til å bo i et boligsameie hvor man bor såpass tett.

Primært ønsker vi at det bor personer her over lengre tid, og ikke kollektiv med mange studenter. Dette har også sammenheng med at vi er i et boligområde med mange barnefamilier og at festbråk og lignende ikke er ønskelig.

Det er eiers ansvar å videreformidle både eksisterende vedtekter og husordensregler til leietakerne på et språk leietakerne forstår, se til at de har postkasseskilt i tråd med retningslinjene i sameiet og at de forholder seg til reglene for søppelhåndtering. Det er viktig for oss at de som til enhver tid bor i sameiet, føler tilstrekkelig eierskap til boligmassen, boligen og boligområdet og at de bidrar til å skape et godt bomiljø.

Meld fra hvem som skal betale regningen for varmtvann og fjernvarme avlesning til Techem, se punktet under om eierskifte for kontaktinformasjon.

Som eier anbefaler vi at du holder deg oppdatert via RSS tjenesten her på hjemmesiden.

Dersom det mot formodning skal oppstå problemer med leietakere, vil eier bli kontaktet direkte av styret. Eier anmodes videre om å videreformidle henvendelsene direkte til leietaker.

Posted in: Styret