Kjøp av ekstra nøkkel til fellesdører / systemnøkkel?

Trenger du ny nøkkel, kontakter du vår nøkkelansvarlig i styret.

– Kontakt Henrik Vorkinn på følgende e-post: styret@lorenparken.no

Prisen for én systemnøkkel er kr 375,- . Betaling skjer via innbetaling på konto, slik at styret unngår å håndtere kontanter. Det presiseres at sameiet ikke tjener noe på nøkkelsalget, men at kostnaden er den reelle prisen for nøkkelen.

– Nøkler til egen leilighet kopierer man selv.

Posted in: Teknisk