TV/Internett

Ny grunnpakke fra 1.1.16 inneholder TV stor (60 kanaler) HD-PVR opptaker, tjenesten TV overalt og internett 300/300 Mbit/s til kr 399 pr måned. Beløpet blir som i dag fakturert over husleien. 

Hva gjelder internetthastigheten gjør vi oppmerksom på at VikenFiber kun garanterer for levering av kablet nett. Man må påregne hastighetsvariasjoner i trådløs nettleveranse.

Hvordan du får tjenesten TV -overalt finner du her:https://vikenfiber.altibox.no/privat/tv/tvoveralt og her: http://tvoveralt.altibox.no

På individuell basis kan den enkelte avtale ytterligere tjenester direkte med Viken Fiber AS:

• Internett 1000/1000 Mbit/s tillegg kr. 149,- /mnd.
• Ekstra HD-PVR opptaker tillegg kr. 99,- /mnd.

Vi er klar over at enkelte beboere har ordninger hvor arbeidsgiver betaler internett i hjemmet. Derfor har vi innhentet en uttalelse fra VikenFiber om hvor stor andel av de 399 kronene som utgjør kostnaden for internett. Skrivet ble utarbeidet i anledning den nye avtalen og gjelder altså for kostnader fra 01.01.2016. Skrivet finner du her:  Lørenparken Boligsameie Internett utgifter

Har du problemer med tjenestene levert av Viken Fiber/Altibox, bes du ta kontakt med dem direkte: Tlf. 02 414 – kundeservice@vikenfiber.nowww.vikenfiber.no