Behandling av det gule panelet på svalgangene

Vi har nå underveis i vaskeprosessen fått flere spørsmål knyttet til når det gule vil bli malt.

Planen er først og fremst å vaske det som etterhvert skal behandles. Håndløperne blir beiset umiddelbart etter vaskingen. Når det gjelder det gule panelet, er det jo slik at vi ulike steder har funnet ulike tegn til fukt og vi viser i all hovedsak til årsmeldingen der det er redegjort for denne problematikken.

Status per i dag er at vi avventer tilbakemelding på hva som er årsaken til fukten, og om/hva som skal gjøres med det. Vi kommer derfor ikke til å male det gule før vi vet helt sikkert at vi ikke skal gjøre noe bak panelet. Dette gjør vi naturligvis for å unngå dobbeltarbeid på samme sted. Målet er å få avklart dette raskt slik at vi forhåpentligvis nå i løpet av sommeren får behandlet panelet.

Vi valgte å starte med vaskejobben, fordi vi også skulle vaske svalgangene. Det ble hensiktsmessig å vaske alt som skal vaskes i en og samme prosess.

Når det gjelder det gule panelet på private balkonger, markterasser og takterrasser dvs. på motsatt side av svalgangssiden av huset, er planen å behandle dette neste år. Vi har fått en fagkyndig vurdering av tilstanden der i dag (malermessig) og de sier at det er helt uproblematisk å vente både ett og to år med å behandle den siden av huset. Til orientering er det ikke oppdaget noe fukt på den siden av bygningene- hurra!!

Vi ber om forståelse for litt pågående bråk og arbeid i sameiet for tiden og også for at dette evt. kan trekke noe ut i tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *