Status byggearbeider

Fremdeles er byggearbeidene i rute. Styret har ikke fått noen varsler om forsinkelser. Vi bruker noe mer tid på blokk 1 fordi vi har ventet på leveranser og fordi vi gjør viktige avklaringer av betydning for alle blokkene. Dette gjelder blant annet beslag, takoverbygg og løsning mot overganger.

Det jobbes med å ferdigstille blokk 1, og blokk 2 er de godt igang med. Gavlveggene (rundt hovedinngangsdøren), tas fortløpende og her har de allerede påbegynt blokk 3.

Det jobber mellom 8-13 personer her i disse dager. Prosjektet er planlagt å ta åtte måneder, og skal dermed være ferdig i starten av juli. Arbeiderne jobber ordinære dager (fra ca 07.00 til ca 15.30) og ikke i helgene. Informasjon om kontaktpersoner lamineres og henger synlig ved brakkene.

Vi ber alle om å være ekstra oppmerksomme på uvedkommende i området i byggeperioden.

Årsmøte

Vi ber dere om å holde av datoen for ordinært årsmøte som i år avholdes 16. april i Sinsen kirke. Vi kommer nærmere tilbake med klokkeslett.

Har du saker som du ønsker å ta opp på årsmøtet, ber vi om at disse meldes til styret innen utløpet av 3. mars.

Arbeidsoppstart på felles varmeanlegg

Arbeidet med å oppgradere sameiets fellesanlegg for fjernvarme er nå satt til å pågå i ukene 49-51.

Parallelt vil det sendes info direkte til den enkelte seksjon, med tilbud om individuelle tiltak fra entreprenør som kan/bør gjennomføres for å få bedre effekt. Disse tilbudene baserer seg på kartlegging som ble gjort i sommer.

Arbeidet inne i leilighetene er frivillig og den enkelte eiers ansvar. Tidsrammen entreprenør har satt for dette arbeidet er de første ukene etter nyttår.

Filterutdeling

Høstens utdeling av filter til ventilasjonsanlegget skjer på følgende datoer og steder:

Onsdag 6. november 19.00 – 19.30 (styrerommet i blokk 1)

Torsdag 7. november 20.00 – 20.30 (ENVAC-rommet i kjelleren i blokk 5)

Filterne er inkludert i felleskostnadene, og vi oppfordrer alle til å skifte disse hvert halvår.

Oppstart fasadearbeider

Førstkommende mandag, 14. oktober starter arbeidet med fasaden. De starter på blokk 1, og det vil der litt etter litt komme stillaser, og gjøres utbedringer fortløpende. Vi ber derfor alle om å rydde svalganger for gjenstander, da disse må holdes så tomme som mulig for å ivareta kravene til rømningsvei.

De første dagene brukes på å etablere et prøvefelt med nye plater og beslag, for å se hvordan det blir visuelt. Deretter legges det plan for øvrig arbeid og dette skjer fortløpende.

Arbeiderne, som kommer fra Fokus bygg, har satt opp arbeidsbrakke på vestsiden av blokk 3. De vil bære arbeidsklær med firmanavn, slik at dere lett ser at de tilhører her. De arbeider fra 07 til 16 i ukedager, det er foreløpig ikke planlagt arbeid utover normal arbeidstid og ikke i helger.

Feilparkeringer i garasjen

Vi ser stadig at håndverkere innleid av privatpersoner parkerer på steder i garasjen som ikke er parkeringsplasser. Dette er typisk utenfor innganger til oppganger, og på skraverte steder. Parkering må kun skje på oppmerkede plasser, og for utenforstående i slike situasjoner fortrinnsvis på gjesteparkeringen.

Qpark håndhever dette strengt og bøtelegger feilparkering med kr 1000.

Komprimatorbil

Komprimatorbilen kommer til sameiet 9.oktober kl 20:00-20:30.

Komprimatorbilen står i Kanonhallveien utenfor Kanonhallveien 66. Du må selv møte opp til publisert tid for å kaste ditt eget avfall i komprimatorbilen. Hensatt avfall vil ikke bli tatt med.

Merk at spesialavfall ikke kan kastes i bilen men må resirkuleres på ordinær måte ved eksempelvis gjenbruksstasjon.