Filterutdeling

Høstens utdeling av filter til ventilasjonsanlegget skjer på følgende datoer og steder:

Onsdag 6. november 19.00 – 19.30 (styrerommet i blokk 1)

Torsdag 7. november 20.00 – 20.30 (ENVAC-rommet i kjelleren i blokk 5)

Filterne er inkludert i felleskostnadene, og vi oppfordrer alle til å skifte disse hvert halvår.

Oppstart fasadearbeider

Førstkommende mandag, 14. oktober starter arbeidet med fasaden. De starter på blokk 1, og det vil der litt etter litt komme stillaser, og gjøres utbedringer fortløpende. Vi ber derfor alle om å rydde svalganger for gjenstander, da disse må holdes så tomme som mulig for å ivareta kravene til rømningsvei.

De første dagene brukes på å etablere et prøvefelt med nye plater og beslag, for å se hvordan det blir visuelt. Deretter legges det plan for øvrig arbeid og dette skjer fortløpende.

Arbeiderne, som kommer fra Fokus bygg, har satt opp arbeidsbrakke på vestsiden av blokk 3. De vil bære arbeidsklær med firmanavn, slik at dere lett ser at de tilhører her. De arbeider fra 07 til 16 i ukedager, det er foreløpig ikke planlagt arbeid utover normal arbeidstid og ikke i helger.

Feilparkeringer i garasjen

Vi ser stadig at håndverkere innleid av privatpersoner parkerer på steder i garasjen som ikke er parkeringsplasser. Dette er typisk utenfor innganger til oppganger, og på skraverte steder. Parkering må kun skje på oppmerkede plasser, og for utenforstående i slike situasjoner fortrinnsvis på gjesteparkeringen.

Qpark håndhever dette strengt og bøtelegger feilparkering med kr 1000.

Komprimatorbil

Komprimatorbilen kommer til sameiet 9.oktober kl 20:00-20:30.

Komprimatorbilen står i Kanonhallveien utenfor Kanonhallveien 66. Du må selv møte opp til publisert tid for å kaste ditt eget avfall i komprimatorbilen. Hensatt avfall vil ikke bli tatt med.

Merk at spesialavfall ikke kan kastes i bilen men må resirkuleres på ordinær måte ved eksempelvis gjenbruksstasjon.

Nye ringeklokkelister

I disse dager holder vi på å bytte ut ringeklokkelistene ved inngangspartiene. Styret har besluttet å gå bort i fra navn på ringeklokkelistene, og kun ha adresse og ringekode synlig slik at listene alltid er oppdaterte.

I et så stort sameie er det stadig noen som flytter ut og inn, og vi har derfor dessverre ikke kapasitet til å holde disse oppdaterte med navn.

Ekstraordinært årsmøte

Styret har kalt inn til ekstraordinært årsmøte som avholdes i garasjen 11. September kl 18.

Innkalling er sendt ut til alle på e-post. Merk at dokumentet er på fire sider.

Har du ikke fått innkallingen? Sjekk først søppelposten. Er den heller ikke i søppelposten din, ber vi deg sende en epost til styret så skal vi sende den til deg.

Er du leietaker og har du fått epost med innkalling? Da ber vi deg om å videreformidle inkallingen til boligeier. Vi har både eiere og leietakere på listene våre.

Fjernvarme og varmtvann

Vi er inne i overgangsperiode mellom sommer og høst hvor det fra dag til dag varierer hvor varmt det er ute. Den ene dagen er det 27 grader, den neste kun 15. Dette er en utfordring for fjernvarmeanlegget som reguleres etter utetemperaturene. Anlegget er stort med store rørstrekk og i en slik skiftende periode kan man beklageligvis få varierende utbytte av anlegget vi har i våre boliger. 

I vår gjennomførte vi en innregulering og kartlegging av sameiets fjernvarme og varmtvannanlegg. Dette var to av flere foreslåtte tiltak i veien til et bedre anlegg. Styret jobber for tiden med å vurdere de foreslåtte tiltakene. Dette er et omfattende, komplisert og kostnadsfylt arbeid som dessverre kommer til å ta ytterligere tid.

Styret har ennå ikke fattet vedtak om arbeidets omfang, dvs. hvilke tiltak som skal iverksettes og rekkefølgen av disse. Så snart vi vet mer om den videre fremdriften kommer vi med en ny underretning til sameierne.

Sameierne bes fortsette å bruke anlegget på vanlig måte, uten å gjøre noen reguleringer i fordelingsskapet. Eventuelle egne justeringer vil ødelegge for den store innreguleringen som ble gjennomført i vår. 

Når det gjelder varmt forbruksvann i bad/kjøkken er dette ikke det samme systemet som fjernvarmen. Vi gjør også her undersøkelser hva gjelder sirkulasjonspumper etc og vi har også tidligere gjort grep med å justere varmen o.l. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det også kan være lokale forhold som f. eks. smuss i gammelt blandebatteri / nytt blandebatteri av lavere kvalitet, som kan være en medvirkende årsak til at f. eks. dusjvann oppleves dårlig. Jevnlig rens av slanger og blandebatteri kan ha lokal bedringseffekt.

Opprydning av fellesarealer

Styret merker nå alle sykler og vogner på fellesområdene med fargede bånd/strips. Dette omfatter også sykler i garasjen.

Merkingen består av en farget strips ved bremsevaier:

Dersom du oppbevarer noe her som brukes regelmessig må du klippe av dette stripsen innen 10. september. Etter denne datoen fjernes alle gjenstander som fremdeles er merket.

Vi gjør oppmerksom på at sesongutstyr som akebrett o.l skal oppbevares i egen, privat bod. Dette fordi vi har begrenset med plasser til sykler og vogner i sameiet.