Filterutdeling

Det er tid for filterutdeling igjen. Det er viktig å bytte filter i ventilasjonsanlegget, for å ivareta et godt inneklima. Vi anbefaler bytte av filter minimum én gang i året, helst to. I tillegg anbefaler vi at alle med jevne mellomrom kontrollerer sine ventilhetter for smuss. Ta en titt på hetten på svalgangen og fjern ev. støv og smuss derfra. Herfra trekkes luften inn i boligen din. Vask også filteret i viften over komfyren med jevne mellomrom. Har viften din et stålfilter, kan du vaske dette i oppvaskmaskinen. Ønsker du å bytte til et stålfilter i denne viften, har sameiet slike på lager. Les mer om dette her: http://www.lorenparken.no/faq/jeg-trenger-nytt-filter-til-kjokkenviften/

Tørker du tøy i boligen din? Da er det viktig at du husker på å åpne ventilluken som gir direkte luft inn/ut fra boligen din. Dette er nødvendig for å unngå kondens og fukt i boligen din.

Første utdeling er 22. oktober fra kl 19-20 i Envac-rommet under blokk 5.

Andre utdeling er 28. oktober fra kl 19-20 i Envac-rommet under blokk 5.

Lurer du på hvor Envac-rommet under blokk 5 er? Det enkleste er å gå gjennom garasjeanlegget. Gå helt inn mot enden av garasjen, og inn døren som går til oppgangen i blokk 5. Der finner du rommet. Dørene holdes åpen i tidsrommet hvor filterutdelingen finner sted.

Komprimatorbil 7. oktober

Komprimatorbilen kommer til Løren 7. oktober. Dette er en strålende anledning til å få ryddet unna avfall som ikke kan kastes i søppelnedkastet slik som ødelagte paraplyer, ødelagte akebrett, gamle vogner, den knuste blomsterkrukken etc.

For vår del blir denne stående utenfor Kanonhallveien 66 fra kl. 20.00 til 20.30 og du må selv møte opp for å kaste ditt avfall i bilen. Erfaring fra tidligere år tilsier at det kan bli noen forsinkelser ved dette, ettersom bilen ofte må tømmes underveis. Har du tenkt til å kaste noe, må du med andre ord beregne god tid. Det er ikke tillatt å etterlate søppel ute.

Vi som bor på Løren har også en minigjenbruksstasjon med gode åpningstider: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/loren-minigjenbruksstasjon/#gref. Ting som ikke går i søppelnedkast eller som andre kan bruke om igjen, spesialavfall eller avfall som er egnet til materialgjenvinning bør leveres hit og ikke i komprimatorbilen. Det er bedre for miljøet og rimeligere for oss beboere.

Det er også viktig å være klar over at det er visse unntak for hva som kan kastes i komprimatorbil, se eksemper på avviksvarer/spesialavfall under:

Elektronikk slik som: Barbermaskin, lamper, telefon, mobillader, radio, tastatur, datamus, printer, elektrisk leketøy, elektronisk leketøy, PC, monitor, TV, videospiller, DVD-spiller, panelovner, elektrisk kjøkkenutstyr, kjøleskap, komfyr etc.

I tillegg kan nevnes: olje-ovner, bildekk, motorsykkeldekk, kuler og krutt, maling, lakk, løsemiddel, gassbeholder, bilbatterier og annet farlig avfall.

Ringeklokker og rydding

Nå nærmer det seg at Fokus Bygg overleverer byggeprosjektet til oss. Fremdeles gjenstår det en del småting, som de skal få lov til å ta tak i selv før overlevering. Deretter skal styret, sammen med Multiconsult, gjennomføre sluttbefaringer. Ikke før dette er gjort, er byggeprosjektet helt ferdig.

Frem til da trenger vi hjelp av dere: Noen har opplevd at ringeklokker (på svalgang) ikke fungerer lenger. De av dere dette gjelder, ber vi om at melder dette inn til styret snarest slik at elektriker kan få sett på dette. Vi ber om tilbakemelding innen fredag denne uken, 4. september.

Videre har Bygårdsservice, vår vaktmester, informert om at de fra og med tirsdag neste uke vil begynne løvblåsing av området vårt. Dette for å få bort rest-søppel, løv etc som har hopet seg opp under stillas og slikt. De av dere som har barn sovende i barnevogn utenfor boligen, bes være ekstra oppmerksomme på løvblåserne, slik at barn blir tatt inn i tide.

Planter og vanning

Vi har oppdaget at noen beboere har anlagt slyng – eller klatreplanter inntil fasaden. Vi har forståelse for at de ser pene ut, men av hensyn til fasaden ber vi om at slike flyttes og kun stilles opp mot skillevegger. Slike planter tiltrekker skadedyr, og planten trenger seg lett inn under fasadeplatene og kan medføre fuktskader.

Når det gjelder vanning, er det ikke adgang til å vanne fra felles utekran til privat bruk. Ønsker du å vanne med slange hos deg selv, må du koble denne til fra din egen bolig.

Egenkontroll av malerjobben

I fjor sommer ble sydfasaden (dvs. balkongsider), samt alle vinduskarmer (på alle sider) malt. Slike arbeider har en garanti ved seg og vi er derfor interessert i å følge opp i år for å undersøke statusen på arbeidene som ble gjennomført i fjor.

Vi er kjent med at noen av dere allerede har oppdaget avflassinger av maling på områder som ble malt i fjor. Grunnen til dette kan være at det var fuktig da det ble malt i fjor eller at materialene rett og slett var råteskadet.

For at vi skal kunne oppdage slike forhold trenger vi hjelp av dere.

Vi ber derfor om at alle gjennomfører en egenkontroll utvendig rundt sin egen bolig, og da særlig med tanke på malingen av det hvite rundt vinduene. Send oss en e-post med informasjon om eventuelle mangler (inkludert foto) slik at vi kan ta dette opp samlet med firmaet som malte for oss i fjor. Husk å oppgi navnet ditt og boligens adresse i enhver e-post som du sender til styret. Emnefeltet i e-posten kan gjerne hete «Egenkontroll av malerarbeider».

For å sikre fremdrift i dette, ber vi om at eventuelle skader tilbakemeldes til styret innen 15. august.

Status byggearbeider

Byggearbeidene har tidligere vært varslet ferdigstilt i slutten av juli. Det ligger fremdeles an til at de langt på vei blir ferdige til dette (hvilket utgjør omlag 3 uker etter den opprinnelige planen). Det vil imidlertid gjenstå arbeider også i august, men dette er ikke på langt nær så omfattende arbeider som har pågått frem til nå. 

I fellesferien har vi lagt opp til at de jobber ordinære dager i lengde, men vi har avtalt at bråkete arbeider skal forsøkes utført noe senere på formiddagen (og ikke med oppstart kl 07 slik det har vært hittil). Dette ønsket vi for å gjøre sommeren på Løren så god som mulig.

Om videre fremdrift kan vi i korte trekk si følgende:

  • Blokkene 1-4 er så og si ferdigstilt.
  • Det gjenstår finish-arbeider, dvs. vasking av smuss på nye fasadeplater, gjennomgang av utført arbeid, montering av elektriske deler slik som lamper, ringeklokker m.m. Dette er ting som blir gjort helt mot slutten og dermed i august. Eventuelle arbeider i høyden blir gjort ved hjelp av lift, etter at stillasene er tatt ned. 
  • Blokk 5 gjenstår de siste 3 ukene i juli. 
  • Vi har bestilt syv nye svalgangsdører. Disse vil bli satt inn i starten av august.
  • Vi har bestilt glasstak som skal monteres på øverste svalgang i alle blokker, samt over hovedinngangspartiet på bakkeplan. Disse blir montert i starten av august. 
  • Vi har innhentet tilbud på impregnering av fasadeplater. Styret har ikke tatt stilling til tilbudet, men ønsker i det minste å gjennomføre dette på deler av fasaden. 

Når fasadearbeidene er gjennomført har vi fått en fin og solid fasade. Det vil likevel gjenstå annet vedlikeholdsarbeid, slik som bl.a. beising av rekkverk, boning av gulv i oppganger og vinduspuss av trappehus. Disse arbeidene er ikke planlagt enda, men en gjennomgang av bygningsmassen vil bli gjort når fasadearbeidene er ferdige. Vi har en stor boligmasse hvor det naturlig vil påløpe en del arbeider.