Fjernvarme

Oppvarmingen i boligene i sameiet skjer ved bruk av vannbåren fjernvarme. Fjernvarme handler om oppvarming av vann som sirkulerer mellom en form for varmesentral som befinner seg i garasjen og boligene våre. Det er dessverre kjent at fjernvarme ikke alltid er like effektivt, og at brukere kan oppleve dårligere reguleringsegenskaper enn oppvarming med strøm. Enkelte av dere opplever også dette i vårt sameie. Det har vært et problem i lengre tid, og vil nok fortsette å være det nettopp fordi en slik løsning har enkelte utfordringer ved seg.

I 2019 gjennomførte sameiet et større arbeid med anlegget gjennom firmaet INVA. Da ble det bl.a. satt på ekstra ventiler på anlegget i garasjen, og det ble foretatt en omfattende innregulering av anlegget i alle boligene. Dette var viktig slik at alle fikk rett forsyning (vannmengde) til sine radiatorer basert på størrelsen på rommene. Det var likevel klart at selv med slike større tiltak, ville enkelte fremdeles oppleve problemer. Dette fordi vi så at bl.a. pakninger og ventiler til enkeltradiatorer hadde tettet seg med smuss og magnetitt fra vannet som sirkulerer. Slik smuss og magnetitt var vi kjent med at vi ikke umiddelbart kunne bli kvitt, men vi kan forsikre om at vi har utstyr på anlegget som skal sørge for at dette skilles ut.

Vi har årlig service med anlegget vårt, og det føres jevnlig oppsyn med bl.a. pumper og temperaturer gjennom vaktmester. Anlegget hadde nylig service, og det ble utført nødvendig vedlikehold i den forbindelse. Vi fant også nylig ut at anlegget hadde påskrudd nattsenking, hvilket innebar en reduksjon i varme i tidsrommet 22.00 – 06.00. Dette er nå skrudd av, slik at turvannstemperaturen ikke senkes. Vi fortsetter å følge nøye med utover vinteren og sørger for nødvendige tiltak dersom feil på det sentrale anlegget skulle oppstå. Per i dag er det imidlertid ikke noe galt med det sentrale anlegget.

Opplever du fortsatt dårlig varme i dine radiatorer og/eller baderomsgulvet, er det svært sannsynlig at dette er et lokalt problem i din bolig – altså en feil ved en eller flere av dine varmekilder. Derfor er rådet vårt i år som i fjor, at du kontakter INVA for bistand. De kan bytte radiatorventiler som har pakket seg eller annet, for å bedre sirkuleringen i din bolig. Dette er et forhold som du selv må bekoste, da dette gjelder en av dine egne komponenter i din bolig.

INVA kan kontaktes på e-post: bjerke@inva.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *