Klager på bråk i sameiet

Styret har ved flere anledninger den siste måneden fått meldinger fra beboere og fra andre sameier om sjenerende bråk og støy fra beboere i vårt sameie. Det har dreid seg om henvendelser vedrørende festing på kveld- og nattestid med høy musikk og høylytt snakking på balkonger. I tillegg har det dreid seg om utagerende og støyende aktivitet fra barn mellom blokkene.

Vi må huske å oppføre oss hensynsfullt overfor våre medbeboere slik at et godt bomiljø kan bevares. Vi har et ypperlig lekeanlegg for barn og unge midt i parken og aktiviteter som foregår der er generelt sett mindre sjenerende for beboere som ønsker å sitte på sine balkonger og terrasser nå i sommer. Det minnes også om at foreldre bør se til at barn ikke påfører bygninger og skulpturer skade ved lek.

Styret minner for øvrig om at det fremgår følgende av husordensreglene vedrørende støy:

«4.1. Fra kl. 23.00 til kl. 06.00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. I tillegg henstilles det fornuftig bruk av musikkanlegg døgnet rundt.»

«4.2. Skal man ha selskap er det god skikk å varsle sine naboer via oppslagstavlen i god tid. Punkt 4.1 er like fullt gjeldende angående tidspunkt for ro.»

«4.3. Håndverksmessige arbeider innenfor egen leilighet skal fortrinnsvis skje i tiden kl. 07.00 – 20.00 på hverdager, lørdager kl. 10.00 – 18.00.
Ingen støy eller sjenanse på søndager og helligdager. Ved nødvendig arbeid utenfor disse tider skal naboer gis melding om dette i god tid.»

Det forventes at alle bidrar til et godt bomiljø i sameiet!

Vi minner også om at sameiet gjennom velforeningen har en bomiljøvektertjeneste. Beboere som opplever sjenerende bråk eller aktiviteter i sameiet kan ta direkte kontakt med dem på følgende telefonnummer: 22971070

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *