Økning av fellesutgiftene fra 1.1.2013

Fellesutgiftene vil fra 1. januar 2013 øke fra 22,58 kr/m2 til kr 25,00 kr/m2.  Økningen er en nødvendig konsekvens av utgifter til malingsarbeid utført i 2012, økte kommunale avgifter, nødvendig vedlikehold i nærmeste fremtid, samt den generelle prisstigningen forøvrig.

I tillegg har de månedlige utgiftene for TV/Internett økt fra 198,- kr. til 229,- kr. pr. husstand. Disse vil bli fakturert sammen med fellesutgiftene.

Den samme informasjonen har blitt lagt i postkassene deres.Eventuelle spørsmål kan rettes til styret på styret@lorenparken.no