Oppstart av malerarbeider

I fjor engasjerte sameiet Cej Malerservice for å utføre utvendige malerarbeider. Se historisk innlegg her: http://www.lorenparken.no/malerarbeid-med-oppstart-30-juli/

Nå er tiden kommet for å fortsette der de slapp. De rakk å bli ferdige til og med blokk 3 og nå gjenstår blokk 4 og 5 (de to øverste blokkrekkene med husnummer 40-64).

Det er planlagt oppstart av rigging (oppsetting av stillas etc )15, 16 og 17. april. Oppstart av selve arbeidet er planlagt tirsdag 23.04.

Cej vil arbeide med ett hus av gangen, med oppstart i hus 4. Det vil utarbeides en mer detaljert fremdriftplan, og den legges ut her så snart den foreligger.

Beboere i blokk 4 og 5 er i forkant av arbeidet ansvarlig for å rydde terrasser/balkonger for personlige gjenstander for å gi fri gangbane og arbeidsareal til arbeiderne i
utførelsesperioden. Eventuelt kan større utemøbler tildekkes. Det kreves minimum 1
meter fri arbeidsplass foran skillevegger, vinduer og balkongdører. Cej malerservice vil fjerne møblene dersom beboerne ikke har anledning. Møblene vil da bli plassert forsvarlig bort fra husveggene.

Samtlige utemøbler på terrasser på bakkeplan må fjernes helt da det skal benyttes stillas. Vi ber om at naboer forsøker å samarbeide om midlertidig lagring feks på hverandres terrasser. Alternativt kan møbler dekkes til med presenninger, eller plasseres på fremsiden av huset for de av dere som bor på bakkeplan.

Vekster som er i kontakt med fasader og skillevegger vil bli klippet/fjernet. Noen
hekker langs med gangveiene vil bli fjernet/beskåret for å gi fri adkomst til stillas.

Når malerne har malt vinduer, minner vi om at disse bør åpnes for å unngå at disse «limer» seg helt igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *