Varsel om ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte vil i år bli avholdt på Teams onsdag 22.5.2024 kl.18.00.

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 12.4.2024. Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen. Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber derfor om at:

• det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet

• forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

• dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden oppgis av forslagsstiller og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling).

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker sendes til styret på e-post styret@lorenparken.no.

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *